Bài viết chi tiết về chương trình Stake HOPR!

Bài viết chi tiết về chương trình Stake HOPR

image

Rik Krieger

Ngày 14 tháng 7 · 7 phút đọc

Chương trình stake HOPR sẽ được bắt đầu trong tuần tới! Bài viết này sẽ điểm lại tất cả nhwungx chi tiết cần thiết, bao gồm thời gian, phần thưởng và cách hoạt động của hệ thống NFT Boots.
image

Thời gian staking và thời gian khóa

Hợp đồng sẽ bắt đầu được khởi động vào ngày 20 tháng 7. Hợp đồng sẽ được triển khai trên mạng xDAI và mã thông báo để stake sẽ là xHOPR. Để stake và khóa mã thông báo, bạn có thể chỉ cần gửi xHOPR đến địa chỉ hợp đồng từ địa chỉ mà bạn muốn tham gia stake. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp một giao diện để quản lý trạng thái stake, phần thưởng và số lượng NFT Boots của bạn.

Địa chỉ ví bạn gửi sẽ là địa chỉ ví tham gia stake trong toàn bộ chương trình. Bạn sẽ sử dụng nó để nhận phần thưởng và bất kỳ mã NFT Boots bạn có cũng sẽ phải được gửi từ cùng địa chỉ này. Bạn phải đảm bảo rằng đó là địa chỉ mà bạn có toàn quyền kiểm soát và có thể tương tác với các hợp đồng và tiện ích con khác nhau của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị chỉ cần sử dụng ví metamask cho tất cả các hoạt động này. Chú ý: KHÔNG gửi mã thông báo từ sàn giao dịch tập trung (ví dụ như AscendEX) trực tiếp đến hợp đồng thông minh.

Chương trình Stake này sẽ chạy đến ngày 17 tháng 1 năm 2022 (hay nói cách khác là trong vòng 175 ngày). Bạn có thể bắt đầu Stake hoặc thêm vào số tiền Stake hiện có, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian này. Bất kỳ lúc nào mã thông báo được gửi đến hợp đồng thông minh, chúng sẽ bị khóa cho đến khi kết thúc sự kiện Stake.

Phần thưởng

Phần thưởng sẽ bắt đầu được tính từ ngày 27 tháng 7. Phần thưởng có thể được nhận bất cứ lúc nào và chúng được tích lũy theo mỗi khối. Phần thưởng có thể được gửi trở lại hợp đồng để cộng vào số tiền đang Stake của bạn (nhưng hãy đảm bảo rằng bạn hoán đổi wxHOPR → xHOPR trước khi stake). Phần thưởng được thanh toán bằng wxHOPR và có thể được hoán đổi thành xHOPR thông qua tiện ích wrapper của chúng tôi .

Hợp đồng Stake sẽ trả thưởng 0,05% mỗi ngày, tính ra ở mức APR 18,25%.

Đây là phần thưởng cơ bản cho hợp đồng áp dụng cho tất cả các mã thông báo. Mỗi địa chỉ có thể tăng thêm APR này bằng cách kiếm và đổi NFT. Chi tiết thêm về điều này ở phía dưới bài viết này.

Thời gian

Bất cứ khi nào chúng tôi thông báo cho một điều gì đó sắp xảy ra, chẳng hạn như ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc, chúng tôi đều lấy mốc thời gian là 2 giờ chiều CET (8 giờ tối giờ Việt Nam) vào ngày hôm đó. Nhưng xin lưu ý rằng thời gian thực tế sẽ thay đổi do thời gian các khối có thể khác nhau. Chúng tôi sẽ công bố số khối chính xác cho tất cả các sự kiện và thời hạn kết thúc trên chuỗi để bạn có thể theo dõi tốt nhất.

Chuỗi xDAI

Hợp đồng Stake và NFTs sẽ hoạt động trên Chuỗi xDAI. Điều đó có nghĩa là chỉ có mã thông báo xHOPR mới có thể được stake.

Bắt đầu từ ngày 27 tháng 7, phần thưởng sẽ được thanh toán bằng mã thông báo wxHOPR. Chúng có thể dễ dàng được chuyển đổi sang xHOPR thông qua tiện ích wrapper của chúng tôi. Bạn có thể gửi xHOPR tới một nút hoặc được stake lại vào trong hợp đồng.

Để biết thêm thông tin về các loại mã thông báo HOPR khác nhau và cách chuyển đổi giữa chúng, vui lòng xem bài viết này .

Mặc dù chương trình Stake chủ yếu tồn tại trên Chuỗi xDAI, tuy nhiên chúng tôi có kế hoạch tổ chức các sự kiện và chạy thử nghiệm trên các chuỗi đối tác khác như một phần trong sứ mệnh của chúng tôi là phục vụ toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử. Chú ý: Không được thử và Stake các mã thông báo khác ngoài mã thông báo xHOPR và không được gửi mã thông báo đến hợp đồng thông minh trên bất kỳ chuỗi nào khác ngoài Chuỗi xDAI.

Các mã NFTs Boots

Nền tảng chính của chương trình này là các mã NFT Boots. Đây là cách để chúng tôi thưởng cho các thành viên tích cực và gắn bó với cộng đồng HOPR bằng cách tăng cổ phần của họ.

Mục đích chính của mã NFT Boots không những thu hút mọi người trong cộng đồng HOPR tham gia vào các thử nghiệm, các phần nâng cao của giao thức HOPR như lưu lượng truy cập_cover traffic, mà còn thu hút mọi người vào các sự kiện khác như thử nghiệm HOPR DAO, trò chơi và hợp tác với các dự án khác để mang lại người dùng mới cho HOPR.

Bạn có thể kiếm được NFT trong mỗi sự kiện này và các mã NFT Boots sẽ được cộng dồn, có nghĩa là những người tham gia gắn bó trên toàn bộ hệ sinh thái HOPR sẽ có thể tăng phần thưởng của họ cao hơn mức cơ sở 18,25%.

Các mã NFT có thể được trao đổi và mua bán, nhưng có một số ràng buộc về cách thức và thời điểm mà các mã NFT có thể kiếm và lấy về.

Các kiểu mã NFT và Xếp hạng

Mỗi mã NFT có bốn tham số cần lưu ý:

Kiểu mã: Tham số này cho biết mã NFT được liên kết với sự kiện nào, chẳng hạn như testnet hoặc chiến dịch khuyến mại. Mỗi địa chỉ ví chỉ có thể đổi một mã NFT cho mỗi kiểu khác nhau.

Xếp hạng Trong mỗi kiểu, mã NFT có thể là một trong bốn cấp bậc: đồng, bạc, vàng và kim cương. Thứ hạng càng cao, mức tăng liên quan càng cao. Nói chung, các NFT xếp hạng cao hơn sẽ được cấp cho những người tham gia nhiều hơn (ví dụ: tất cả những người tham gia vào một testnet sẽ nhận được ít nhất một NFT bằng đồng, nhưng những người dùng tìm thấy lỗi, chạy các nút chất lượng cao đặc biệt hoặc duy trì thời gian hoạt động cho toàn bộ testnet có thể nhận được một phần thưởng tốt hơn). Không phải mọi mã NFT đều có tất cả các cấp bậc này.

Số Boots: Đây là số mà mỗi mã NFT sẽ làm tăng số APR của bạn trong quá trình stake. Những số tương ứng với mỗi mã NFT này sẽ được cộng dồn (nhưng hãy nhớ chỉ một mã NFT của mỗi kiểu cho một địa chỉ ví). Chúng tôi đang sử dụng APR để đảm bảo tính nhất quán, nhưng chúng tôi cũng sẽ cung cấp cách để tính toán lợi nhuận thực tế, vì APY sẽ thay đổi tùy thuộc vào lượng thời gian còn lại trong chương trình Stake.

Thời hạn: Mỗi một mã NFT có thời hạn để lấy về. Do đó c húng phải được đổi trước một khối nhất định để áp dụng cho việc cộng dồn chỉ số Boots.

Đổi mã NFTs

Để áp dụng mã NFT Boots cho số tiền bạn Stake trong hợp đồng, bạn cần phải lấy nó về ví của mình sau đó gửi mã NFT này tới đến địa chỉ hợp đồng. Sau khi nhận được mã NFT, mức tăng sẽ được áp dụng cho phần thưởng của bạn từ khối tiếp theo cho đến khi kết thúc thời gian Stake.

Mặc dù không có giới hạn về số lượng NFT bạn có thể đổi, nhưng có một số quy tắc xung quanh việc đổi lấy mã NFT.

  • Thứ nhất, mã NFT phải được đổi trước thời hạn đổi cho phép, và thời hạn này sẽ khác nhau đối với từng sự kiện.

  • Thứ hai, bạn chỉ có thể đổi một mã NFT cho mỗi sự kiện . Nếu bạn có hai mã NFT ở các cấp bậc khác nhau cho cùng một sự kiện, mức tăng cao nhất sẽ được áp dụng, và tất cả các mã NFT khác có cấp bậc thấp hơn sẽ bị bỏ qua. Nếu bạn có được NFT xếp hạng cao hơn vào một ngày sau đó, thứ hạng mới sẽ được áp dụng kể từ thời điểm đổi và thứ hạng thấp hơn sẽ bị bỏ qua sau đó.

  • Cuối cùng, nếu bạn tăng tiền Stake của mình, tất cả các lần tăng NFT trước đó cũng sẽ áp dụng cho tiền Stake mới kể từ thời điểm bạn Stake. Vì vậy, nếu một NFT sắp đến thời hạn quy đổi, bạn có thể Stake một số tiền tối thiểu HOPR để đổi nó, sau đó thêm vào tiền Stake của bạn sau đó.

Ví dụ:

Bạn đặt cọc 20.000 HOPR vào hợp đồng vào ngày 23 tháng 7. Từ ngày 27 tháng 7, những phần thưởng này bắt đầu tích lũy phần thưởng với tỷ lệ cơ bản là 18,25% APR. Phần thưởng này có thể được lấy ngay lập tức sau mỗi khối.

Vào ngày 15 tháng 8, bạn đổi được hai NFT bằng đồng, một từ testnet và một từ sự kiện khuyến mại. Mỗi phần thưởng có mức tăng 1%, vì vậy APR của bạn hiện là 20,25%, được tính ngay sau khi NFT được đổi. Vào ngày 20 tháng 8, bạn nhận ra rằng mình cũng nhận được NFT vàng với mức tăng 5% từ cùng một sự kiện khuyến mại và đổi nó. Mã NFT này sẽ thay thế cho mã NFT bằng đồng (cùng đợt khuyến mại) bạn đã có trước đó, vì vậy bây giờ APR của bạn là 18,25 + 1 + 5 = 24,25%. Bạn quyết định gửi thêm 1000 HOPR cho hợp đồng Stake, cùng với phần thưởng bạn đã kiếm được cho đến nay. Ngay sau khi gửi số tiền này vào hợp đồng, mức APR 24,5% sẽ được áp dụng cho toàn bộ số tiền Stake của bạn về sau.

Mã NFT cho người giữ mã thông báo HOPR lâu dài

Một trong những NFT đầu tiên mà chúng tôi sẽ phát hành là một NFT rất đặc biệt để thưởng cho những người ủng hộ lâu dài của chúng tôi. Mã HODL NFT sẽ được phát hành cho từng địa chỉ HOPR dựa trên thời gian họ đã giữ mã HOPR. Vì vậy, xin vui lòng không bỏ trống địa chỉ của bạn nếu bạn dự định tham gia (nói cách khác, trong ví của bạn phải có ít nhất 1 HOPR!)

Bảng xếp hạng HODL và mức tăng APR như sau (những thứ này vẫn có thể thay đổi dựa trên phân tích của chúng tôi, nhưng chúng sẽ không thay đổi nhiều, nếu có):

Diamond Hodling kể từ trước ngày 27 tháng 3, tăng 10%

Gold Hodling kể từ trước ngày 27 tháng 4, tăng 7,5%

Silver Hodling kể từ trước ngày 27 tháng 6, tăng 5%

Đồng Tất cả các tài khoản khác tại thời điểm chụp nhanh phân tích, tăng 2,5%

Chúng tôi sẽ chạy một số phân tích vào tuần tới để tính toán phần thưởng HODL chính xác cho mọi người, điều này hơi phức tạp một chút bởi những thứ như cầu nối (HOPR trên mạng ERC20 hoặc trên mạng xDai), nhóm thanh khoản và Trang trại HOPR. Giống như với phiếu bầu DAO, chúng tôi muốn đảm bảo rằng việc sử dụng mã thông báo để hỗ trợ tích cực cho hệ sinh thái HOPR sẽ không khiến bạn bị mất phần thưởng.

Mã NFT có thể được trao đổi và mua bán, nếu bạn có nhiều hơn một địa chỉ HOPR, bạn sẽ nhận được một NFT cho mỗi địa chỉ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể đổi một mã NFT của mỗi loại cho mỗi địa chỉ Stake, vì vậy, không có lợi thế nào khi có được nhiều NFT có cùng thứ hạng.

Hạn cuối để đổi HODL NFT là ngày 3 tháng 8.

Mốc thời gian

Dưới đây là tóm tắt các ngày quan trọng được đề cập trong suốt bài viết này. Tất cả thời gian đều là 2 giờ chiều CET (tức là 8h tối giờ Việt Nam), mặc dù thời gian thực tế có thể thay đổi do thời gian khối khác nhau.

Hợp đồng được triển khai / Tiền gửi được kích hoạt: Ngày 20 tháng 7
Bắt đầu nhận thưởng: Ngày 27 tháng 7
Thời hạn đổi HODL NFT: ngày 3 tháng 8
Sự kiện thử nghiệm đầu tiên: ngày 17 tháng 8 (đang chờ kiểm tra nội bộ)
Chương trình kết thúc / mở khóa đặt cọc: ngày 17 tháng 1 năm 2022

Chúng tôi hy vọng bạn cũng hào hứng với chương trình này như chúng tôi. Chúng tôi rất nóng lòng được làm việc cùng với các bạn để thử nghiệm và xây dựng các lớp tiếp theo của giao thức HOPR.

Rik Krieger,

Người đồng sáng lập HOPR

Trang web: https://www.hoprnet.org

Twitter: https://twitter.com/hoprnet

Telegram: Telegram: Contact @hoprnet

Discord: hoprnet

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hoprnet

Diễn đàn: http://forum.hoprnet.org