Canh tác thanh khoản HOPR trên Uni và phần thưởng tìm lỗi cho hợp đồng thông minh!

Canh tác thanh khoản HOPR và tiền thưởng tìm lỗi cho hợp đồng thông minh

Ngày 12 tháng 3 năm 2021 bởi Tiến sĩ Sebastian Bürgel

Với sự chiến thắng của cộng đồng Genesis DAO đề xuất cho lần ra mắt mã thông báo HOPR, đã quyết định 5 triệu mã thông báo HOPR sẽ trích ra từ việc phân bán công khai 85 triệu mã HOPR, được dành làm ưu đãi khai thác thanh khoản trên nền tảng Uniswap. Bài viết này sẽ giải thích cách kiếm được phần thưởng bổ sung này thông qua canh tác thanh khoản HOPR.

Hợp đồng thông minh để xử lý những phần thưởng bổ sung này cũng sẽ đảm bảo sự an toàn cho rất nhiều loại tài sản khác: không chỉ 5 triệu mã thông báo HOPR, mà còn cả mã thông báo của người tham gia cung cấp thanh khoản trên nền tảng Uniswap, hoặc khi rút thanh khoản cặp HOPR-DAI khỏi bể Uni. Do đó, trước khi ra mắt, chúng tôi sẽ chạy một chương trình phần thưởng để tìm lỗi trên nền tảng Immunefi để kiểm tra tính bảo mật của hợp đồng thông minh. Chương trình này sẽ được mở cho tất cả mọi người nhưng các bài nộp phải được thực hiện qua Immunefi. Phần thưởng cao nhất là 50.000 đô la cho việc tìm ra một lỗi nào nghiêm trọng nhất trong hợp đồng thông minh.

Chúng tôi dự kiến chương trình này sẽ mất khoảng một tuần. Chúng tôi sẽ đăng thông báo khi quá trình hoàn tất và giai đoạn canh tác thanh khoản sẵn sàng đi vào hoạt động.

Canh tác thanh khoản HOPR

CẢNH BÁO : Hoạt động với tư cách là nhà cung cấp tính thanh khoản trên Uniswap có nguy cơ bị tổn thất tạm thời (Impermanent loss). Chỉ thực hiện với rủi ro của riêng bạn và chỉ cam kết số tiền bạn có thể để mất.

Đề xuất của DAO dành 5 triệu mã thông báo HOPR được phát hành giành cho phần thưởng khai thác thanh khoản trong vòng 3 tháng. Điều này sẽ được thực hiện thành 13 khoảng thời gian mà mỗi khoảng gần một tuần (“khoảng”, vì thời gian phải được tính theo khối và thời gian mỗi khối có thể dao động một chút), với tổng phần thưởng hàng tuần là 384.615 mã thông báo HOPR.

Để tham gia cung cấp thanh khoản cho mã thông báo HOPR trên Uni, bạn sẽ cần cung cấp tính thanh khoản cho cặp HOPR / DAI.

Có các nhóm thanh khoản khác đang ghép nối các tài sản khác nhau với HOPR trên Uni, tuy nhiên chỉ cặp HOPR / DAI mới có thể kiếm được phần thưởng chia sẻ khi cung cấp thanh khoản trong số 5 triệu token HOPR bổ sung.

Khi bạn trở thành nhà cung cấp thanh khoản trên Uni, bạn sẽ nhận được phân bổ mã thông báo UNI-V2.

Hợp đồng thông minh này có thể được tìm thấy tại đây: Uniswap DAI/HOPR LP (UNI-V2) Token Tracker | Etherscan

Bạn sẽ cần gửi các mã thông báo UNI-V2 này tới hợp đồng thông minh của HOPR trên Uni. Mã đầy đủ của hợp đồng sẽ được liên kết tại đây khi chương trình phần thưởng tìm lỗi hoàn tất.

CẢNH BÁO : Để tham gia vào các khuyến khích khai thác thanh khoản bổ sung, bạn cần gửi mã thông báo thanh khoản UNI-V2 đến hợp đồng thông minh canh tác thanh khoản HOPR. Những mã thông báo thanh khoản này là cần thiết để xác nhận tài sản ban đầu của bạn từ bể Uniswap. Các mã thông báo thanh khoản có thể được rút khỏi chương trình canh tác thanh khoản HOPR bất kỳ lúc nào, nhưng hợp đồng thông minh này chưa được kiểm toán. Vì thế chỉ tiến hành với rủi ro của mà bạn có thể chấp nhận được cho riêng bạn.

Mã thông báo UNI-V2 của bạn phải ở trong hợp đồng thông minh HOPR Uni trong ít nhất một khoảng thời gian đầy đủ để đủ điều kiện nhận phần thưởng. Không đủ để giữ mã thông báo thanh khoản UNI-V2 trong một tuần: Phần thưởng sẽ được tính vào cuối mỗi kỳ, dựa trên số lượng mã thông báo UNI-V2 trong hợp đồng kể từ đầu kỳ. Vì vậy, nếu bạn tham gia giữa chừng Giai đoạn 1 và bỏ dở giữa chừng Giai đoạn 3, bạn sẽ chỉ kiếm được phần thưởng cho Giai đoạn 2 - giai đoạn duy nhất mà bạn đã tham gia trọn vẹn toàn thời gian.

Phần thưởng sẽ được tính giống như phí pool. Ví dụ: nếu bạn đóng góp 5% mã thông báo thanh khoản trong một khoảng thời gian nhất định đã cho, bạn sẽ nhận được 5% số phần thưởng hàng tuần.

Bạn có thể thêm hoặc rút mã thông báo bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ những mã thông báo có trong hợp đồng thông minh trong một khoảng thời gian đầy đủ mới được tính vào phần thưởng cho khoảng thời gian đó. Vì vậy, nếu bạn rút mã thông báo trước khi một khoảng thời gian kết thúc, nó sẽ làm giảm khoản thanh toán thưởng của bạn vì những mã thông báo đó sẽ không được tính cho khoảng thời gian đó. Nếu bạn thêm mã thông báo, chúng sẽ không được tính cho đến khi giai đoạn tiếp theo bắt đầu (và bạn sẽ cần để chúng trong hợp đồng trong toàn bộ thời gian).

Hội đồng Genesis DAO hiện là nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất. Hội đồng DAO sẽ tiếp tục cung cấp tính thanh khoản, nhưng sẽ không gửi mã thông báo thanh khoản của mình vào hợp đồng canh tác HOPR trên Uni.

Bởi vì việc canh tác thanh khoản HOPR sẽ khóa rất nhiều tài sản, nên chúng tôi đang hết sức lưu ý về vấn đề bảo mật. Do đó, sẽ có một khoản tiền thưởng tìm lỗi để kiểm tra bất kỳ vấn đề nào với mã hợp đồng thông minh này. Tiền thưởng tìm lỗi đang chạy trên nền tảng Immunefi với giải thưởng cao nhất trị giá 50.000 đô la cho việc báo cáo một lỗ hổng nghiêm trọng.

Bạn có thể tìm thấy chương trình tiền thưởng tìm lỗi tại đây: https://immunefi.com/bounty/hopr

Bạn có thể tìm thấy mã hợp đồng thông minh trên Github tại đây: GitHub - hoprnet/hopr-farm: HOPR liquidity mining smart contract

Sau khi chương trình tiền thưởng tìm lỗi kết thúc và hợp đồng thông minh được triển khai sẽ có độ trễ ít nhất 48 giờ trước khi giai đoạn đầu tiên bắt đầu. Mục đích để cho mọi người có thời gian trở thành nhà cung cấp thanh khoản và gửi mã thông báo thanh khoản của mình vào hợp đồng thông minh. Chương trình sẽ kết thúc sau 582.400 khối, hoặc sau khoảng 13 tuần.

Đây là thuận lợi của tài chính phi tập trung và không dành cho tất cả mọi người. Nhưng nếu bạn hài lòng vì hiểu được rủi ro, việc cung cấp tính thanh khoản sẽ giúp củng cố nền tảng của hệ sinh thái HOPR đang trên đà sphát triển.

Sebastian Bürgel,

Người sáng lập HOPR