HOPR DAO v0.1 Phân tích và trả thưởng

HOPR DAO v0.1 Phân tích và tr ả thưởng

Qianchen YU

11 tháng 6 · 7 phút đọc

Thử nghiệm quản trị đầu tiên cho HOPR DAO v0.1 đã kết thúc cách đây vài tuần. Đây là bài đăng đầu tiên trong một loạt các bài phân tích kết quả và giải thích một số ý kiến phía sau cuộc thử nghiệm. Chúng tôi cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm cũng như những thay đổi và cải tiến mà chúng tôi sẽ thực hiện cho các thử nghiệm trong tương lai. Bài đăng này sẽ tập trung vào cơ chế khuyến khích, trong đó 50.000 token HOPR đã được trao cho những người tham gia DAO dựa trên những đóng góp của họ.
image

Tạo ra một cơ chế khuyến khích cho một vấn đề chủ quan nào đó mà ở đây là thảo luận về quản trị quả thực là một thách thức khó khăn. Có vô số yếu tố cần xem xét và chỉ có những số liệu hữu hạn như chất lượng đóng góp lại được sử dụng làm đại diện cho các khái niệm theo lý thuyết. Một người nào đó đã thực hiện 100 bài đăng có thể là một người đóng góp tích cực và nghiêm túc trong cuộc tranh luận hoặc họ cũng có thể là một người thích sự hài hước.

Tương tự, người đó có thể không có nhiều đóng góp rõ ràng, nhưng có thể đang đọc mọi thứ và tập hợp tất cả lại thành một đề xuất hay, duy nhất. Vì thế, cần phải làm thế nào để đảm bảo rằng họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra?

HOPR còn phải đối mặt thêm với nhiều thách thức vì chúng tôi là một dự án về quyền riêng tư nên không phải lúc nào cũng phù hợp với việc thu thập và phân tích dữ liệu. Quan điểm của chúng tôi là quản trị phải minh bạch, công khai và người dùng tham gia phải từ bỏ một số yếu tố ẩn danh nhất định (và điều đó phải được đền bù xứng đáng khi phải làm như vậy). Mục tiêu của chúng tôi là để các giai đoạn thảo luận và trưng cầu dân ý được lấy bút danh (danh tính) còn giai đoạn bỏ phiếu hoàn toàn ẩn danh. Điều này làm ngắt quãng việc theo dõi và khen thưởng các khoản đóng góp.

Điều quan trọng đối với chúng tôi trong các cuộc thảo luận về quản trị được kiểm duyệt, những người điều hành phải đóng một vai trò trung lập. Do đó, các khuyến khích được trao dựa trên một hệ thống xác định trước để ngăn chặn sự thiên vị đầu vào của người kiểm duyệt.

Cuối cùng, là vấn đề về hệ thống chơi game. Nếu bạn công bố các quy tắc cho các ưu đãi khuyến khích, mọi người sẽ tối đa hóa phần thưởng của mình hơn là tham gia với thiện chí tích cực. Chúng tôi đã chọn cách viết trước các quy tắc nhưng giữ bí mật về chúng trong quá trình thử nghiệm và điều điều này lại tạo ra các vấn đề riêng của nó. Chúng tôi chỉ có thể đoán được cuộc thảo luận sẽ diễn ra như thế nào và sẽ không thể cập nhật các quy tắc một cách nhanh chóng.

Hệ thống phần thưởng khuyến khích

Cuối cùng chúng tôi cũng đã đưa ra một số khái niệm chung như sau:

Thứ nhất, phần thưởng được giới hạn trong các giai đoạn thảo luận và trưng cầu dân ý, không phải bỏ phiếu. Với giai đoạn bỏ phiếu bằng mã thông báo, một lượng lớn quyền lực tập trung vào giai đoạn này. Thiết kế HOPR DAO dựa trên việc giảm thiểu sự mất cân bằng đó bằng cách cung cấp cho người dùng cá nhân rất nhiều quyền lực trong giai đoạn đầu, bất kể việc nắm giữ mã thông báo. Nói một cách khác, bạn có thể không qua mặt được các tổ chức lớn, nhưng bạn có rất nhiều tiếng nói trong những hoạt động bỏ phiếu của các tổ chức này.

Thứ hai, chúng tôi muốn bồi thường cho mọi người vì đã từ bỏ quyền riêng tư của mình. Mặc dù các giai đoạn thảo luận trong diễn đàn là cần danh tính, nó vẫn ít riêng tư hơn so với giai đoạn bỏ phiếu. Sự hy sinh đó nên được ghi nhận và đền đáp, lý tưởng nhất là không phải trả thêm phí riêng tư.

Thứ ba, mục tiêu là xác định và khen thưởng cho các hoạt động thúc đẩy và làm phong phú thêm cuộc thảo luận mà không tốn chi phí lớn về thiết kế hệ thống hoặc kiểm duyệt thủ công (sẽ cực kỳ tốn thời gian và rất dễ bị sai lệch).

Nói chung, để tạo một đề xuất hợp lệ được coi là hành động có giá trị nhất. Những người sáng tạo và người ký đề xuất đã được khen thưởng. Với mục tiêu là đưa ra các khoản chi trả cao hơn cho các đề xuất đã vượt qua quá trình thảo luận và trưng cầu dân ý và khoản chi cao nhất cho đề xuất chiến thắng.

Chúng tôi cũng muốn thưởng cho các bài đăng chất lượng cao và đóng góp nhất quán cho cuộc thảo luận. Chúng tôi đã sử dụng lượt thích để làm phép tính cho việc này, tuy việc này có vẻ không lý tưởng cho lắm nhưng cũng không có nhiều tùy chọn khác.

Chi tiết đầy đủ của kế hoạch khuyến khích có thể được tìm thấy tại đây .

Khoản thanh toán được chia thành ba danh mục, mỗi danh mục có ba danh mục phụ, để thử và thưởng cho sự cân bằng của các hành vi:

  • Đề xuất: 35% trên ba danh mục phụ để thưởng cho những người tạo và ký đề xuất. 5% được dành cho bất kỳ danh mục con nào có mức thanh toán trung bình thấp nhất, để giảm thiểu sự mất cân bằng.

  • Thảo luận: 30% trên ba danh mục phụ, để thưởng cho những người tạo bài đăng chất lượng cao.

  • Danh mục khác: 30% trên ba danh mục phụ, để thưởng cho mọi người vì sự tham gia nhất quán trong toàn bộ quá trình. Một lần nữa, 5% được dành cho bất kỳ danh mục con nào có mức chi trả trung bình thấp nhất, để giảm thiểu sự mất cân bằng.

Cuối cùng, 5% tổng số tiền thưởng được dự trữ sẽ phân bổ theo quyết định của người kiểm duyệt, để thưởng cho bất kỳ người dùng hoặc nhóm người dùng nào mà người kiểm duyệt cảm thấy bị mất do phân phối tự động.
image

Các hạng mục dữ liệu tùy chỉnh mà chúng tôi đã sử dụng để phân bổ phần thưởng

Khoảng hơn một chục hạng mục dữ liệu tùy chỉnh trong phần phụ trợ của diễn đàn đã theo dõi đóng góp của người dùng và số lượt thích (hoặc chữ ký trong trường hợp đề xuất) mà mỗi bài đăng nhận được. Sau đó, chúng tôi có thể tự động tính toán khoản thanh toán cho mỗi người dùng trên tất cả chín danh mục phụ. Quá trình này không sử dụng bất kỳ dữ liệu nào không được cung cấp công khai cho tất cả người dùng diễn đàn.

Kết quả

Vậy điều này diễn ra như thế nào?

Đầu tiên, phần thưởng cho chính họ. Nhóm khuyến khích được thiết lập để phát triển dựa trên số lượng người dùng đã tham gia, với tiềm năng tăng lên 100.000 mã thông báo HOPR không báo trước. Cuối cùng, chúng tôi có 257 người tham gia, trong khoảng chúng tôi hy vọng. Như vậy điều này tương đương với khoản phần thưởng là 50.000 mã thông báo HOPR.

Trong số 257 người tham gia đó, 220 người sẽ nhận được một số phần thưởng, được phân bổ như thể hiện trong biểu đồ bên dưới.
Ub3_O36fvwqa9leb8obW8RU02hK9TqHW-MzNR_csr8SN8F_n-EJp2rwwQ-gG0pxBeJvY9KwqNXFBOAa9QG6U40zhp5Afa15teuyF_rUkqBEE8oMkw6QoX72q4DR63_uiQnU4fmiH

Phân phối phần thưởng, với người dùng được ẩn danh bằng số

Khoản thanh toán trung bình chỉ là hơn 110 mã thông báo HOPR và khoản thanh toán trung bình chuẩn là dưới 50 mã thông báo. Khoản thanh toán cao nhất là 5287 mã thông báo HOPR cho người dùng đưa ra đề xuất chiến thắng. 13 trong số 15 người nhận hàng đầu đã tạo đề xuất.

Phân tích và bài học kinh nghiệm

Nói chung việc này diễn ra rất tốt. Hệ thống thanh toán dường như đã thưởng cho những người dự định ở mức gần như được dự tính. Có một số các đề xuất phức tạp như đề xuất nhiều tác giả và đề xuất kết hợp, nhưng chúng đủ dễ dàng để đưa vào các hạng mục tự động.
image

Bảng phân tích kết quả thanh toán hoàn chỉnh

Bởi vì đây là thử nghiệm lần đầu, mục tiêu chính là xây dựng các cơ chế giảm thiểu trong trường hợp bất kỳ giả định nào của chúng tôi không chính xác. Cả danh mục Đề xuất và Danh mục khác đều chỉ định 5% cho bất kỳ danh mục phụ nào dẫn đến khoản thanh toán trung bình thấp nhất cho mỗi người dùng. Hy vọng rằng điều này sẽ giúp điều chỉnh sự mất cân bằng phát sinh nào, và nó dường như đã hoạt động khá tốt.

Một ngoại lệ là danh mục phụ của đề xuất thứ ba: 10% cho các đề xuất hợp lệ nhưng không đáp ứng ngưỡng hiệu lực, không có đủ chữ ký để đạt được giai đoạn trưng cầu dân ý. Chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là tất cả các đề xuất hợp lệ đều được khen thưởng, không làm mất đi những ý tưởng táo bạo hoặc bất thường, nhưng cuối cùng chỉ một số ít đề xuất thuộc danh mục phụ thanh toán này và người tạo ra chúng có thể được thưởng tương xứng, ngay cả với thời gian 5% được xây dựng tổng thể chỉ có vài trăm mã thông báo, nhưng danh mục con đó đã nhận được 5% phân bổ, chứ không phải 10%.

Nếu có bất kỳ sai sót lớn nào, thì điều đó phụ thuộc rất nhiều vào chức năng Like của diễn đàn. Bởi vì các chi tiết của hệ thống khuyến khích được giữ bí mật, nên chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc khuyến khích mọi người sử dụng tính năng này và rất nhiều bài đăng tốt thì không được thích, ngay cả khi có bằng chứng rõ ràng rằng mọi người ủng hộ chúng (ví dụ: các bài đăng tiếp theo bày tỏ sự đánh giá).

Chúng tôi cho rằng đây có lẽ chỉ là hệ quả của giọng điệu và hình thức của các cuộc thảo luận về quản trị. Các bài đăng thường có chiều sâu và chủ đề hấp dẫn thì mọi người có xu hướng ra hiệu đồng ý hoặc không đồng ý bằng cách tiếp tục cuộc trò chuyện thay vì nhấp vào nút thích.

Cuối cùng, điều này không gây ra quá nhiều vấn đề, nhưng nó đã dẫn đến việc chỉ có 4 người dùng đủ điều kiện trong danh mục phụ phần thưởng “tạo mười bài đăng với ít nhất ba lượt thích”, ít hơn nhiều so với số lượng người nhận dự kiến.

Để giảm thiểu điều này, 5% tổng số tiền thưởng được dự trữ sẽ phân bổ theo quyết định của người kiểm duyệt sẽ được chia cho 27 người dùng đã thực hiện 10 bài đăng nhận được ít nhất một lượt thích. Điều này hơn nhiều so với phân phối dự định. Nhưng ngay cả sự đánh giá sai lầm này cũng chỉ dẫn đến độ lệch vài trăm mã thông báo so với mức trung bình, điều này vẫn là một thành công cho lần thử đầu tiên.

Tiếp theo là gì?

Nhìn chung, cuộc thử nghiệm này được đánh giá là thành công. Với số người tham gia là 257 người, sự tham gia này còn cao hơn nhiều so với các dự án khác được báo cáo, đặc biệt hơn nữa khi bạn biết rằng HOPR là một dự án mới được ra mắt.

Quy trình chắc chắn có thể được cải thiện và hiện tại chúng tôi hài lòng với cách tiếp cận chung. Chúng tôi đã có các quy phạm để xây dựng thêm các plugin tùy chỉnh cho diễn đàn để cải thiện trải nghiệm người dùng và làm cho các thử nghiệm tiếp theo được tổ chức một cách hợp lý hơn.

Vẫn còn rất nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ. Thậm chí đây có phải là một ý tưởng hay khi trực tiếp khuyến khích phần thưởng cho quá trình tham gia quản trị? Tham gia là công việc thực sự và công việc sẽ được khen thưởng. Tuy nhiên, việc đưa các biện pháp khuyến khích tiền tệ vào quản trị có thể làm sai lệch kết quả.

Chúng tôi có thể sẽ giữ các ưu đãi trong một thời gian. Kế hoạch tiền thưởng dường như đã thực hiện rất tốt công việc của mình trong việc khuyến khích mọi người tham gia. Nhưng khoản tiền đó tương ứng với các quy tắc là bao nhiêu thì vẫn là bí mật. Nếu chúng tôi chạy lại thử nghiệm với các quy tắc tương tự, liệu chúng tôi có thấy rất nhiều đề xuất vô ích và cũng thích được đưa vào thử để hi vọng kiếm được tiền thưởng (chúng tôi thực hiện các biện pháp giảm nhẹ cho một số điều này, vì vậy mọi người sẽ không thực sự nhận được phần thưởng, nhưng nó sẽ vẫn tạo ra nhiều điều tiếng)?

Thử nghiệm tiếp theo sẽ cung cấp cho chúng tôi dữ liệu tốt hơn về mặt đó. Chúng tôi hy vọng sẽ chạy nó vào tháng Bảy.

Cuối cùng, 51 người tham gia có phần thưởng vẫn chưa điền địa chỉ ví của mình trên diễn đàn. Chúng tôi đang gia hạn thời hạn đến Thứ Ba ngày 15 tháng 6 lúc 2 giờ chiều CET (20:00 giờ Việt Nam), sau khoảng thời gian này việc điền địa chỉ ví sẽ đóng và phần thưởng sẽ được phân phối.

Cảm ơn tất cả những ai đã tham gia vào cuộc thử nghiệm của chúng tôi! Bài phân tích tiếp theo sẽ tập trung vào giai đoạn thứ ba của quy trình HOPR DAO, đó là cuộc bỏ phiếu.

Qianchen “Q” Yu
HOPR Decentralized Technology Architect

Trang web: https://www.hoprnet.org

Twitter: https://twitter.com/hoprnet

Telegram: https://t.me/hoprnet

Diễn đàn: http://forum.hoprnet.org