HOPR DAO v0.1 - Quy tắc

HOPR DAO v0.1 - Quy tắc

Tiến sĩ Sebastian Bürgel

8 tháng 5 · 5 phút đọc

Thử nghiệm đầu tiên trong số các thử nghiệm quản trị hàng tháng của HOPR DAO đã sẵn sàng để bắt đầu! Chúng tôi đang hoàn thiện các ưu đãi của diễn đàn và đảm bảo mọi chủ sở hữu mã thông báo HOPR đều có thể bỏ phiếu trong giai đoạn cuối cùng, bất kể mã thông báo của họ được cấy giữ ở đâu (điều mà hầu hết các phương thức quản trị tiền điện tử khác bỏ qua).
image

Khai thác kiến ​​thức chuyên môn của cộng đồng để đưa ra quyết định tốt hơn

Chủ đề đầu tiên của cuộc thảo luận và bỏ phiếu sẽ được xuất bản vào tuần tới và đó là chủ đề mà chúng tôi biết rằng cộng đồng đã đầu tư rất nhiều vào. Bạn có thể đọc thêm về triết lý đằng sau những thử nghiệm này tại đây. Ngay sau khi chủ đề được xuất bản, giai đoạn thảo luận, cùng với ưu đãi lên đến 50.000 HOPR sẽ khởi động trên diễn đàn . Vui lòng đăng ký nếu bạn chưa đăng ký. Cuộc bình chọn đầu tiên sẽ bắt đầu sau đó trong khoảng hai tuần, và sẽ diễn ra trên Snapshot .

Phần còn lại của bài đăng sẽ cung cấp tóm tắt về tiến trình, cơ chế và quy tắc cho những thử nghiệm này. Những điều này cũng có ở trên diễn đàn và sẽ được cập nhật sau mỗi lần bỏ phiếu với bất kỳ sự điều chỉnh và cải tiến nào.

Tiến trình:

Toàn bộ quá trình từ khi công bố chủ đề được bình chọn cho đến chủ đề được bình chọn cưcuối cùng sẽ diễn ra ở ba giai đoạn trong hai tuần. Các thử nghiệm trong tương lai hy vọng sẽ giảm khoảng thời gian này, nhưng hiện tại chúng tôi rất thận trọng trong việc triển khai quá trình này.

Tất cả các giai đoạn sẽ bắt đầu và kết thúc lúc 2 giờ chiều CEST (hay 20h chiều, giờ Việt Nam)

Chủ đề được công bố

Chủ đề của cuộc bình chọn sẽ được công bố trên blog HOPR, diễn đàn và các kênh truyền thông xã hội. Ngay sau khi thông báo được đưa ra, cuộc thảo luận sẽ bắt đầu.

GIAI ĐOẠN 1: Thảo luận (1 tuần)

Một cuộc thảo luận sẽ diễn ra trên diễn đàn HOPR để xác định các đề xuất về cách giải quyết chủ đề hiện tại.

Thu thập đề xuất (24 giờ)
Cuộc thảo luận sau đó sẽ được tạm dừng trong 24 giờ, trong thời gian đó, người kiểm duyệt sẽ thu thập tất cả các đề xuất hợp lệ để đưa ra ký.

GIAI ĐOẠN 2: Trưng cầu dân ý (48 giờ)

Các thành viên diễn đàn sẽ có 48 giờ để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các đề xuất được tạo ra trong Giai đoạn 2.

**Chuẩn bị bỏ phiếu (24 - 48 giờ) **

Sẽ có một khoảng thời gian tạm dừng ngắn, trong thời gian đó, các đề xuất thu thập đủ hỗ trợ trong giai đoạn bốn sẽ được chuyển sang Snapshot

GIAI ĐOẠN 3: Bình chọn (48 giờ)

Chủ sở hữu mã thông báo HOPR có thể bỏ phiếu cho các đề xuất trên Snapshot, bất kể mã thông báo của họ được lưu giữ ở đâu. Sau 48 giờ, cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc.

Các phiếu bầu sau đó sẽ được tính và đề xuất chiến thắng sẽ được ban hành. Các ưu đãi cho các giai đoạn thảo luận sẽ được tính và thanh toán.

Phần còn lại của bài đăng này giải thích những gì mong đợi từ mỗi giai đoạn.

Giai đoạn 1: Thảo luận

Giai đoạn thảo luận sẽ diễn ra trong một danh mục con DAO được dành riêng trên diễn đàn HOPR. Bạn chỉ nên thảo luận trong danh mục phụ này mới đủ điều kiện để nhận ưu đãi.

Mục tiêu của giai này là thảo luận làm cách nào để xây dựng chủ đề bỏ phiếu, đồng thời tạo và lặp lại các đề xuất. Cuộc thảo luận sẽ được theo dõi và kiểm duyệt .

Đưa ra đề xuất

Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thảo luận, bất kỳ người dùng nào cũng có thể đưa ra đề xuất. Bài đăng có đề xuất sẽ được đánh dấu là đề xuất đang chờ xử lý. Sau đó, người kiểm duyệt sẽ đọc nó và đánh giá xem đề xuất có tính hợp lệ, đầy đủ hay không. Người dùng tạo các đề xuất chưa hoàn thiện sẽ có cơ hội để làm cho hoàn chỉnh.

Một đề xuất hợp lệ phải:

  • Nêu đầy đủ chủ đề của cuộc bình chọn

  • Rõ ràng trong việc thực hiện

  • Không trái bất kỳ luật hoặc quy định nào

  • Phù hợp với các giá trị, tuyên ngôn của HOPR

Kiểm duyệt

Cuộc thảo luận sẽ được theo dõi và kiểm duyệt, chúng tôi sẽ cố gắng kiểm duyệt kỹ càng nhất có thể. Điều đặc biệt quan trọng là việc kiểm duyệt không làm thay đổi hướng của cuộc thảo luận và kết quả của cuộc bỏ phiếu. Công việc của người điều hành chỉ là giữ cho cuộc thảo luận rõ ràng và hiệu quả, đồng thời giúp chuyển đổi giữa các giai đoạn.

Người kiểm duyệt sẽ có thể xóa các bài đăng và đánh dấu các đề xuất là hợp lệ, không hợp lệ hoặc không đầy đủ. Họ cũng sẽ có thể đưa ra cảnh báo và phương sách cuối cùng là xóa người dùng hoàn toàn.

Phần DAO của diễn đàn sẽ có các quy tắc chặt chẽ hơn một chút so với phần còn lại của diễn đàn để ngăn chặn thư rác và tránh làm gián đoạn cuộc thảo luận.

Giai đoạn 2: Trưng cầu dân ý

Sau một tuần thảo luận, bạn sẽ không thể đưa ra đề xuất mới được nữa. Tất cả các đề xuất hợp lệ sẽ được người kiểm duyệt đánh dấu và đưa ra cộng đồng trong giai đoạn trưng cầu dân ý. Bạn có thể báo hiệu sự ủng hộ của mình cho một đề xuất bằng cách ký tên vào đề xuất đó. Bạn có thể ký bao nhiêu đề xuất tùy thích, nhưng bạn chỉ có thể ký từng đề xuất riêng lẻ một lần.

Sau 48 giờ, mọi đề xuất đã nhận được chữ ký từ 20% người tham gia diễn đàn DAO sẽ chuyển sang giai đoạn bỏ phiếu. Nếu ít hơn ba đề xuất nhận được 20% ủng hộ, ba đề xuất hàng đầu sẽ chuyển sang giai đoạn bỏ phiếu. Tất cả các đề xuất khác sẽ bị từ chối.

Giai đoạn 3: Bình chọn

Các đề xuất chiến thắng từ giai đoạn trưng cầu dân ý sẽ được đưa lên Snapshot trong 48 giờ. Mọi chủ sở hữu mã thông báo HOPR có thể báo hiệu sự ủng hộ của mình đối với đề xuất ưa thích của họ. Token HOPR bị khóa trong trang trại canh tác HOPR cũng sẽ có thể tham gia. Các phiếu bầu ban đầu sẽ được phân bổ trên cơ sở một mã thông báo tương ứng với một phiếu bầu. Nhưng các vòng sau sẽ thử nghiệm với các cơ chế phân bổ khác nhau. Các mã HOPR trong kho bạc của Hiệp hội HOPR, của các nhà đầu tư cũng như các thành viên trong nhóm HOPR sẽ không được bỏ phiếu.

Vào cuối thời gian biểu quyết, đề xuất có nhiều phiếu bầu nhất sẽ được chấp nhận và được ban hành trong thời gian sớm nhất.

Khuyến khích

Quá trình quản trị được khuyến khích. Mục tiêu của việc này là khuyến khích các thảo luận tích cực, mang tính xây dựng. Tin nhắn spam hoặc bot sẽ bị kiểm duyệt chặt chẽ và tài khoản của họ sẽ bị xóa mà không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Để giữ mọi người tập trung vào công việc quản trị thực tế, thay vì chỉ đơn giản là cố gắng chơi trò chơi của hệ thống phần thưởng khuyến khích. Phương pháp phân phối các ưu đãi sẽ không được tiết lộ cho đến sau cuộc bỏ phiếu.

Tuy nhiên, để đảm bảo hệ thống công bằng, thuật toán phân phối các ưu đãi đã được viết trước và ký bằng mật mã. Bằng cách này, chúng tôi có thể đảm bảo rằng hệ thống khuyến khích không bị thay đổi hoặc được tạo ra dựa trên kết quả của cuộc thảo luận.

Tất cả các quy tắc này sẽ được phân tích và lặp lại sau mỗi thử nghiệm. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ chạy các thử nghiệm hàng tháng, với một số chủ đề, với mục tiêu cuối cùng là mở ra khả năng đề xuất các chủ đề cho cộng đồng bình chọn.

Sebastian Bürgel & Rik Krieger

Nhóm sáng lập HOPR

Trang web: https://www.hoprnet.org

Twitter: https://twitter.com/hoprnet

Telegram: https://t.me/hoprnet

Diễn đàn: http://forum.hoprnet.org