HOPRators! Chúng tôi cần ý kiến phản hồi của các bạn!

Cộng đồng HOPR thân mến!

Một số testnet của chúng tôi (ví dụ: Basodino, Titlis) thường có một trang mạng. Trang này cho phép bạn xem một số thông tin cơ bản về các nút và mạng. Đối với bản testnet, bạn có thể theo dõi các nút có bao nhiêu điểm, xem các tweet đăng ký được liên kết với địa chỉ và thực hiện một số phân loại dữ liệu.

Như bạn đã biết, gần đây chúng tôi đã đưa ra bản phát hành Jungfrau! Điều này thật tuyệt, nhưng hiện tại người dùng chạy các nút không thể nhìn thấy chính họ trong bức tranh toàn cảnh của mạng. Vì vậy, chúng tôi muốn có một trang tổng quan mạng tương tự như testnet của chúng tôi, nhưng là một trang tổng quan có tầm nhìn dài hạn toàn cầu (và tất nhiên là thông tin tiết lộ danh tính người dùng ít hơn và chỉ cần khi chúng tôi chạy quảng cáo).

Chúng tôi đã có một số ý tưởng về những dữ liệu mạng nào có thể được hiển thị:

 • Tổng số nút được kết nối với mạng

 • Tổng số kênh đã mở

 • Thời gian hoạt động / chất lượng nút trung bình

 • Phiên bản Mainnet / node

 • Địa chỉ Bootstrap

Một mục tiêu khác là để người dùng có được thông tin hữu ích về các nút của chính họ trong bối cảnh của mạng. Một số ý tưởng ở đây:

 • Trạng thái kết nối (nút có trực tuyến hay không)

 • Thời gian hoạt động của nút

 • Số dư nút

 • Số kênh mở

 • Số lượng mạng ngang hàng được kết nối

 • Nút của bạn đã hoạt động trong bao lâu

Đây chỉ là một số ý tưởng ban đầu cho các số liệu, chủ yếu đến từ quan điểm của những gì sẽ hữu ích nhất cho nhóm phát triển. Nhưng vì bạn sẽ là người sử dụng trang thông tin này nên chúng tôi muốn nhận được một số phản hồi và đề xuất khác từ bạn. Chúng tôi biết bạn sẽ có một số ý tưởng tuyệt vời mà chúng tôi có thể triển khai để cải thiện tính minh bạch và khả năng sử dụng của mạng HOPR.

Vui lòng trả lời bài đăng này kèm theo các đề xuất về dữ liệu bạn muốn xem được hiển thị trên trang tổng quan mạng HOPR. (Hãy nhớ rằng HOPR trước hết là một dự án bảo mật!)