Kiến thức cơ bản về HOPR_Tập 7: Vé và Các kênh thanh toán

Kiến thức cơ bản về HOPR: Vé và Các kênh thanh toán

image
Tiến sĩ Sebastian Bürgel
Theo dõi
5 tháng 8 · 5 phút đọc

Cơ chế bằng chứng chuyển tiếp của HOPR giải quyết nghịch lý về cách khuyến khích riêng cho một mạng mixnet, bằng cách ràng buộc khoản thanh toán của một nút với các hành động của các nút trước và nút sau nó trong chuỗi chuyển tiếp dữ liệu. Bước đột phá này có nghĩa là chúng ta không còn cần phải dựa vào lòng vị tha của những người chạy nút để xây dựng một mạng lưới quyền riêng tư: HOPR là một hệ thống tin cậy nơi tất cả những người chạy nút có thể dựa vào để hợp tác với nhau bởi cách hành xử ích kỷ nhất cũng là cách kiếm được nhiều tiền nhất phần thưởng.

Nhưng điều đó có phải là tất cả. Về mặt khái niệm, bằng chứng chuyển tiếp cung cấp chìa khóa để xây dựng một mạng riêng hoàn toàn có thể mở rộng, nhưng vẫn còn câu hỏi về cách triển khai điều này trên một blockchain công khai với chi phí nhỏ và không phá vỡ quyền riêng tư một lần nữa.

Trong tập này, chúng tôi sẽ giới thiệu về các kênh thanh toán , phần đầu tiên của giải pháp HOPR là đây.
image

Vấn đề với Blockchain

Tập trước đã giải thích lý thuyết đằng sau bằng chứng chuyển tiếp nhưng không nói về cách thực hiện. Nói về “khuyến khích” và “phần thưởng” là điều rất tốt, nhưng những hình thức này nên có hình thức như thế nào? Phần thưởng được tạo ra và cách lấy phần thưởng đó như thế nào?

Thật thú vị khi biết rằng, cho đến thời điểm này, chưa có tập nào trong số này nói về blockchain. Điều đó có vẻ đáng ngạc nhiên vì HOPR là một dự án tiền điện tử và hầu hết người đọc sẽ lần đầu tiên được giới thiệu về HOPR thông qua mã thông báo HOPR. Nhưng cho đến này vẫn không có lời giải thích nào cho một blockchain.

Nhưng HOPR phụ thuộc rất nhiều vào blockchain, lý do đơn giản là chỉ có một nền tảng phi tập trung, tin cậy cho các giao dịch và các hợp đồng thông minh đáp ứng các yêu cầu về quyền riêng tư đã được thảo luận trong các phần trước.

Một blockchain công khai có hai vấn đề cần xem xét:

Đầu tiên chỉ đơn giản là một khoản phí. Nếu mỗi bước nhảy trong mạng HOPR kích hoạt một giao dịch trên chuỗi, thì những người chạy nút sẽ phải tiêu tốn một khoản phí để nhận từng phần thưởng; tức là, đối với từng gói mà nút sẽ chuyển tiếp. Vì phần thưởng cho việc chạy một nút cần lớn hơn chi phí để cung cấp việc chuyển tiếp này nên chi phí truyền dữ liệu qua mạng sẽ cần phải cực kỳ cao.

Thứ hai là liên quan đến quyền riêng tư. Nếu mỗi bước nhảy trong mạng tự động kích hoạt một giao dịch trên blockchain, thì điều này làm rò rỉ rất nhiều siêu dữ liệu trong việc sử dụng mạng. Những kẻ tấn công có thể sử dụng các bản ghi giao dịch có sẵn công khai để xây dựng hình ảnh về ai đang chạy một nút và sử dụng mạng HOPR.

Đơn giản chỉ là Vé

HOPR giới thiệu một số cơ chế để loại bỏ rò rỉ siêu dữ liệu trong lớp thanh toán của nó. Điều quan trọng nhất là dữ liệu chuyển tiếp không tự động kích hoạt việc thanh toán. Thay vào đó, việc chuyển tiếp dữ liệu sẽ tạo ra một mật mã . Những vé này có thể được trao đổi thông qua hợp đồng thông minh HOPR trên blockchain để lấy phần thưởng bất kỳ lúc nào.

Để thực hiện điều này, đơn giản là đưa ra một độ trễ không xác định sẽ khiến những kẻ tấn công khó tìm hiểu về mạng HOPR từ những dữ liệu trên blockchain hơn rất nhiều. Nếu việc chuyển tiếp một gói tự động tạo ra một giao dịch blockchain, thì bạn có thể khá chắc chắn rằng mỗi giao dịch phần thưởng được liên kết với một địa chỉ xảy ra gần như cùng lúc với nút được liên kết với địa chỉ đó liên quan đến một số dữ liệu (cung cấp hoặc lấy một vài khối cho sự chậm trễ ). Bạn cũng có thể bắt đầu tạo liên kết giữa các giao dịch HOPR khác, để xây dựng bức tranh về các nút nào đang gửi dữ liệu tại thời điểm phần thưởng được nhận.

Nhưng nếu một nút có thể đợi một khoảng thời gian tùy ý trước khi yêu cầu phần thưởng của họ, thì mối liên hệ giữa thời gian phần thưởng nhận được và thời gian phần thưởng được đổi sẽ bị cắt đứt. Bạn vẫn có thể nhận được ước tính về mức độ chuyển tiếp mà một nút cụ thể đã thực hiện, nhưng về bản thân, điều này ít hữu ích hơn nhiều.

Các kênh thanh toán

HOPR cũng tận dụng các kênh thanh toán để giảm lượng dữ liệu trên chuỗi. Các kênh thanh toán là một kỹ thuật phổ biến trong tiền điện tử để giảm số lượng giao dịch cần thiết. Hai người dùng cấp vốn cho một kênh thanh toán, thực hiện các giao dịch giữa nhau và sau đó khi kênh thanh toán đóng lại, chỉ có sự chênh lệch số dư tương đối được ghi lại vào chuỗi.

Đây thường là một biện pháp tiết kiệm chi phí, nhưng nó cũng có lợi thế là tách dữ liệu trên chuỗi khỏi các giao dịch chính xác có liên quan.
image

Hình trên cho thấy các kênh thanh toán và vé hoạt động cùng nhau như thế nào.

Betty và Chao mở một kênh thanh toán giữa các nút của họ và tài trợ cho việc này bằng mã thông báo HOPR.
Khi dữ liệu được chuyển tiếp giữa các nút của họ, số dư tương đối của họ trong kênh thanh toán thay đổi và mỗi chuyển tiếp tạo ra một vé mới cho Betty hoặc Chao. Các vé này được tích lũy cho đến khi một nút muốn nhận lấy các phần thưởng đó. Tại thời điểm này, kênh bị đóng và cả hai nút đều yêu cầu phần thưởng của họ cho tất cả hoạt động chuyển tiếp mà họ đã thực hiện kể từ khi kênh được mở.

Khi kênh đóng, hai số dư cuối kỳ được ghi lại trên chuỗi và những số dư này được trả lại ví của Betty và Chao. Việc đổi vé cũng được ghi nhận là một giao dịch, nhưng về mặt lý thuyết, những giao dịch này có thể được tổng hợp thành một giao dịch duy nhất, giảm thêm lượng gas và các siêu dữ liệu (các triển khai hiện tại của HOPR chưa có tính năng tổng hợp vé).

Các cải tiến tiếp theo

Việc sử dụng các kênh thanh toán và vé cần một khoảng thời gian dài để tách dữ liệu giao dịch blockchain ra khỏi những gì đang thực sự xảy ra trong mạng HOPR. Nhưng có một vấn đề ở chỗ mỗi gói được chuyển tiếp tạo ra phần thưởng riêng cần được đổi trên chuỗi và điều này làm giảm hiệu quả cũng như tính bảo mật của quyền riêng tư không thể chấp nhận được. HOPR khắc phục điều này bằng cách sử dụng các khoản thanh toán theo xác suất , một phương pháp để đảm bảo mọi người đều nhận được phần thưởng giống nhau như trong một vé, trong một hệ thống phần thưởng, nhưng với số lượng giao dịch trực tuyến ít hơn nhiều. Chúng ta sẽ xem xét cách thức hoạt động trong tập tiếp theo.

Sebastian Bürgel,
Người sáng lập HOPR

Trang web: https://www.hoprnet.org
Twitter: https://twitter.com/hoprnet
Telegram: Telegram: Contact @hoprnet
Discord: hoprnet
LinkedIn: https:// www.linkedin.com/company/hoprnet
Diễn đàn: http://forum.hoprnet.org
Github: HOPR Association · GitHub

Các tập Cơ bản về HOPR trước đây:

Tập 1 : HOPR là gì?
Tập 2 : Siêu dữ liệu là gì?
Tập 3 : Định tuyến ẩn danh
Tập 4 : Mixnets
Tập 5 : Ưu đãi
Tập 6 : Bằng chứng chuyển tiếp