نحوه ارسال توکن nft

[مراحل ارسال NFT در شبکه xDai از یک آدرس به آدرس دیگر ]

ارسال توکنهای NFT به آدرس دیگر در شبکه xDai:

برای ارسال توکن NFT باید شناسه(ID) توکن را پیدا کرده و از قرارداد 《HOPR Boost》 برای انتقال استفاده کنید.

● مرحله اول
به
:globe_with_meridians: xDai (xDAI) Explorer
بروید ، آدرس شخصی خود را وارد کنید و روی گزینه “Tokens” کلیک کنید.

●مرحله دوم
{Token HOPR Boost}
را پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید. معامله ای را که توسط HOPR Boost انجام شده مشاهده خواهید کرد.
اکنون ERC-721 TokenID و آن شماره شناسه را در براکت ها پیدا کنید (این شماره منحصر به فرد است).

●مرحله سوم
اکنون برای ارسال توکن از قرارداد HOPR Boost استفاده می کنید ، به اینجا بروید:
:globe_with_meridians: HoprBoost (0x43d13D7B83607F14335cF2cB75E87dA369D056c7) - xDai Explorer

●مرحله چهارم
یافتن
9. safeTransferFrom

●مرحله پنجم
در قسمت 1 (from(address)) آدرس کیف پول خود را وارد کنید.

●مرحله ششم
در قسمت دوم (to(address)) کیف پول گیرندگان را وارد کنید ، مطمئن شوید که گیرنده قادر به دریافت توکن های ERC721 است.

●مرحله هفتم
در قسمت 3 (tokenId(uint256)) شناسه توکن خود را که می خواهید ارسال کنید وارد کنید.

●مرحله هشتم
بر روی دکمه “Write” کلیک کنید و برای تأیید باید از پنجره metamask باز شود. (اگر قبلا کیف پول metamask خود را با xDai explorer متصل نکرده اید ، اولین پنجره درخواست اتصال می کند)