Điều gì tiếp theo cho Genesis DAO?

Điều gì tiếp theo cho Genesis DAO?
Xuất bản Ngày 18 tháng 3, 2021 bởi Tiến sĩ Sebastian Bürgel

Với việc sắp ra mắt chương trình canh tác thanh khoản HOPR trên Uniswap, hoàn thành giai đoạn cuối cùng trong đề xuất của Genesis DAO trong việc ra mắt mã thông báo HOPR.

Câu hỏi rõ ràng là: tiếp theo là gì?

Chúng tôi đã nói rất nhiều về cách tiếp cận tổng thể đối với việc quản trị, nhưng chúng tôi chưa thảo luận nhiều chi tiết liên quan đến việc triển khai, đặc biệt là trong “Sách HOPR”,. Mục tiêu cuối cùng là để Hiệp hội HOPR trở thành một DAO chính thức, một tổ chức cung cấp cho chủ sở hữu mã thông báo quyền kiểm soát đối với cả các quyết định quản trị trong chuỗi và ngoài chuỗi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy đây là một quá trình lâu dài và phức tạp, một quá trình phải được tiếp cận từng bước một.
image
Tại HOPR, chúng tôi không chỉ xây dựng công nghệ phi tập trung mà chúng tôi còn cam kết điều hành toàn bộ dự án của mình theo cách phi tập trung. Cơ sở hạ tầng công nghệ của HOPR là nền tảng cho một mạng Internet miễn phí và tôn trọng quyền riêng tư, đồng thời quyền kiểm soát phải nằm ở người dùng chứ không phải người tạo. Điều này được ghi trong tuyên ngôn của chúng tôi rằng dự án HOPR không phải thuộc sở hữu của một người mà là của tất cả.

Cùng với các luật sư của mình, chúng tôi đang phát triển một hệ thống mới đột phá mà chúng tôi gọi là phi tập trung, quản trị tạo điều kiện cho cộng đồng (DecenGov), trong đó Hiệp hội HOPR là ví dụ thực tế đầu tiên. Chúng tôi đang làm việc theo các quy định để xây dựng một tổ chức tuân thủ mà mọi người có thể tham gia một cách đơn giản và tự tin, mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ cung cấp một khuôn mẫu mà các tổ chức phi tập trung khác có thể làm theo một cách dễ dàng trong tương lai.

DecenGov: Tổ chức quản trị đầu tiên của HOPR

Với DecenGov, chúng tôi đang theo đuổi các cách thức thiết thực để từng nhóm người phân tán trên toàn cầu có chung lợi ích kết nối, xây dựng mọi thứ và đưa ra quyết định theo cách hiệu quả, quan trọng và tuân thủ. Các dự án thiết thực không thể chỉ hoạt động trên chuỗi mà chúng cần có khả năng giao dịch với các thực thể trong thế giới thực ở nhiều khu vực pháp lý mà người tham gia không phải lo lắng về trách nhiệm cá nhân.

Mô hình DecenGov được chú ý trên các hiệp hội ở Thụy Sĩ. Các hiệp hội có tổ chức đơn giản hơn về mặt pháp lý so với các công ty cổ phần hoặc quỹ. Nên trên thực tế, chúng là một thực thể đơn giản nhất mà bạn có thể có trong luật Thụy Sĩ. Chúng rất dễ thiết lập và cực kỳ linh hoạt, đó là lý do tại sao chúng được sử dụng bởi nhiều khía cạnh, từ các câu lạc bộ cùng sở thích ở các địa phương đến các doanh nghiệp thương mại lớn. Điều quan trọng, trách nhiệm pháp lý được thiết lập rõ ràng: một hiệp hội có thể tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh ràng buộc về mặt pháp lý theo chỉ thị của thành viên, nhưng bản thân các thành viên không phải chịu trách nhiệm cá nhân về các hành động của mình. (Vấn đề trách nhiệm pháp lý này đã phá hủy một số DAO trong quá khứ và có khả năng sẽ phá hủy DAO, nếu nó không bị tấn công trước.)

Tính linh hoạt của các hiệp hội ở Thụy Sĩ cho phép chúng tôi thử nghiệm các cơ chế quản trị thay thế như bỏ phiếu bậc hai (Quadratic voting_QV) hay dân chủ tự do. QV là sự kết hợp thú vị giữa nền dân chủ một người, một phiếu bầu - nơi mọi người đều có tiếng nói nhưng có giới hạn - và chia sẻ các tập đoàn, nơi quyền lực biểu quyết được liên kết với quyền lực chi tiêu. Dân chủ tự do là một cách để giảm thiểu sự mệt mỏi của cử tri bằng cách cho phép mọi người linh hoạt ủy thác lá phiếu của họ khi họ muốn thực hiện tiếng nói của mình nhưng không có thời gian hoặc cảm thấy không được thông báo.

Tất cả những đổi mới này đều dễ dàng được tích hợp với luật pháp Thụy Sĩ, biến các hiệp hội trở thành một nhóm mới hoàn hảo để xây dựng nền quản trị phi tập trung. Ngoài các phiếu bầu dựa trên hiệp hội như việc lựa chọn hội đồng quản trị, chủ sở hữu HOPR sẽ còn được kiểm soát các thông số mạng như phí, lưu lượng truy cập và tất cả những thứ khác sẽ cần được điều chỉnh khi HOPR phát triển. Đây không phải là một giấc mơ viển vông, mà nó đang được viết trực tiếp trên các chủ đề liên quan của chúng tôi.
image

Ok, luật đã đầy đủ vậy khi nào chúng ta đạt được các hợp đồng thông minh?

Không thể nhanh như vậy chứ! Trong quá khứ, mọi người đã rất hào hứng với việc các blockchain cung cấp khả năng mới để mã hóa quản trị phi tập trung đến mức họ đã vội vàng đưa mọi thứ vào chuỗi theo đúng nghĩa đen. Nhưng việc tạo ra tất cả các hợp đồng thông minh cần thiết cho việc quản trị trên chuỗi cho các mục đích trên thì đó là một nhiệm vụ không tưởng.

Tôi biết, bởi vì tôi đã lãnh đạo một nhóm thử nó trước đây và sau nhiều tháng lập trình, chúng tôi vẫn dẫm chân tại chổ khi chỉ có lý thuyết DAO tối thiểu.

Đây không chỉ là việc sáng tạo trong lập trình mã hóa mà nó còn là một vấn đề thực sự khó do các trường hợp không rõ ràng mà các điều lluật thường không thể xác định được. Chúng ta có thể lên lịch đại hội trong 200 năm tới không? Có thể có 100 vòng ràng buộc trong một cuộc bỏ phiếu cho tổng thống? Tất cả các trường hợp này và các trường hợp không rỏ ràng khác đều cần được xác định cụ thể trong hợp đồng thông minh của bạn trước khi bạn bắt đầu. Khi bạn coi mã là luật và mã đó là lớp cuối cùng, bạn phải xem xét mọi thứ. Nó đã hoạt động khi dự án chỉ có có ba người_như một giấc mơ vậy. Và khi đó là một triệu người cùng làm việc để hỗ trợ cơ sở hạ tầng Internet, thì nó phải được xem xét mọi trường hợp, mọi khía cạnh có thể xảy ra, từ bây giờ cho đến sau này.

Chúng ta không nên né tránh những thách thức khi việc mã hóa trở nên khó khăn, mà chúng ta cần đảm bảo rằng mình đang giải quyết đúng vấn đề. Cách tiếp cận hoàn toàn theo trên chuỗi hóa ra lại khó, không thực tế và nói thẳng ra là không hữu ích. Mọi phiếu bầu có thực sự cần thiết theo chuỗi không? Toàn bộ thủ tục của đại hội đồng? Mọi quyết định liên quan đến sự tương tác giữa dự án và các thực thể bên ngoài? Điều đó chỉ là không thực tế (hoặc giá - bạn đã thấy giá xăng ngay bây giờ chưa?).

Còn khi DAO cần đàm phán với các nhà cung cấp bên ngoài, hoặc chạy một vòng đấu thầu với các hồ sơ dự thầu cần được giữ bí mật thì sao? Có nhiều lĩnh vực kinh doanh trên thế giới cho thấy không thể được tiến hành một cách hợp pháp trên chuỗi.

Để lấy một ví dụ thực tế: rõ ràng từ các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi cho rằng ít nhất một phần của cộng đồng rất muốn mã thông báo HOPR được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung và Hiệp hội HOPR tích cực theo đuổi điều này. Đó là loại câu hỏi rộng có thể được đưa ra bỏ phiếu, ngay cả với khuôn khổ Genesis DAO hiện tại, nhưng thủ tục thực tế để được niêm yết liên quan đến các cuộc đàm phán riêng và một triệu quyết định nhỏ không thể được gửi lại cho thành viên mà không gây ra sự chậm trễ.

Đây không phải là một lập luận cho việc giảm bớt phân quyền hoặc trách nhiệm giải trình, chỉ là để tối ưu hơn về cách các công cụ quản trị được sử dụng và tần suất sử dụng. Ví dụ: blockchain nên được xem như một lớp giải quyết cuối cùng, không phải là công cụ hỗ trợ cho mọi quyết định đơn lẻ.

Với DecenGov, nó đã thực hiện một kỹ thuật khác theo bốn cách rất quan trọng:

  • Tạo điều kiện cho cộng đồng xây dựng cộng đồng kỹ thuật số, ưu tiên bảo vệ trách nhiệm pháp lý đầy đủ cho những người ủng hộ

  • Thử nghiệm quản trị trong phạm vi giới hạn để thu thập thông tin về những công cụ nào phù hợp với DAO cuối cùng

  • Từng bước tích hợp với chuỗi

  • Chỉ đưa hoạt động quản trị thiết yếu vào chuỗi, đồng thời duy trì tính minh bạch.

Những gì đã được hoàn thành cho đến nay?

Đây không chỉ là lý thuyết. Ngoài thử nghiệm Genesis DAO, rất nhiều cơ sở thực tế đã được đặt ra về mặt pháp lý.

Kể từ khi thành lập, dự án HOPR đã được chia thành hai tổ chức riêng biệt:

  • HOPR Services AG, một công ty vì lợi nhuận của Thụy Sĩ chịu trách nhiệm xây dựng công nghệ HOPR.

  • Hiệp hội HOPR, một hiệp hội của Thụy Sĩ mà chúng tôi sẽ làm việc để tạo ra một hiệp hội tự trị hoàn toàn phi tập trung.

Đó là hiệp hội sẽ chịu trách nhiệm giám sát và duy trì mạng HOPR và cuối cùng sẽ có toàn quyền kiểm soát mã thông báo HOPR đang được dự trữ và cách phân bổ tiền. Chúng tôi cũng đã hoàn thành các bài báo về sự liên kết của Hiệp hội, chúng được viết với mục tiêu quản trị trên chuỗi.

Mục tiêu cuối cùng là bất kỳ ai nắm giữ mã thông báo HOPR sẽ có thể bỏ phiếu cho các đề xuất ảnh hưởng đến mạng HOPR như: như phí HOPR và các thông số kỹ thuật khác. Bất kỳ ai nắm giữ mã thông báo HOPR cũng sẽ có thể đăng ký làm thành viên của hiệp hội và bỏ phiếu bằng mã thông báo của mình trong các hội đồng chung.

Các thành viên có thể bỏ phiếu về những điều cụ thể của hiệp hội như cách hiệp hội chi tiêu tiền và ai sẽ được vào ban giám đốc. Cuối cùng, những thành viên hội đồng quản trị đó sẽ là những người giám sát các mối quan hệ tương tác của hiệp hội với thế giới bên ngoài.

Bạn không thể trở thành thành viên của hiệp hội mà không nắm giữ mã thông báo HOPR và việc nắm giữ bất kỳ mã thông báo nào sẽ có nghĩa là bạn có tiếng nói trong quá trình ra quyết định của hiệp hội, đó là điều nên làm đối với một lợi ích công cộng như mạng HOPR.
image

Điều gì tiếp theo cho Genesis DAO?

Genesis DAO hoàn toàn tách biệt với cả hai tổ chức có tư cách pháp nhân được mô tả ở trên, có nhiệm vụ tạo ra sự ổn định lâu dài cho mã thông báo HOPR và Hiệp hội HOPR. Đây là thử nghiệm quản trị đầu tiên của chúng tôi: một thử nghiệm với phạm vi hẹp nhưng có hiệu quả trong thế giới thực.

Trong vòng vài tháng tới chúng tôi hy vọng sẽ quay trở lại với Genesis DAO hoặc có thể là một phiên bản phát triển của nó, trong một thử nghiệm khác. Chúng tôi cũng đang xem xét việc mở rộng tư cách thành viên của DAO để bao gồm tất cả chủ sở hữu mã thông báo HOPR hoặc có thể thiết lập một DAO song song để điều tra sự khác biệt yêu cầu giữa các thành viên khác nhau đối với việc bỏ phiếu. Không ai trong số này sẽ là Hiệp hội HOPR DAO cuối cùng.

Nếu đó có vẻ như là một câu trả lời mơ hồ, thì đó là bởi vì nó là như vậy! Nhóm đang làm việc chăm chỉ để phát triển các tiêu chí cho thử nghiệm quản trị tiếp theo, nên chúng tôi cần thận trọng: những thử nghiệm này cần phải có ý nghĩa hiệu quả trong thế giới thực, điều đó làm tăng lượng HOPR stake vào node và rủi ro bảo mật.

Tôi cũng hào hứng với các giải pháp công nghệ cho vấn đề quản trị như bất kỳ ai. Chúng ta chỉ cần thực hiện từng bước một. Một mục tiêu cụ thể là chúng tôi muốn đại hội đồng đầu tiên của Hiệp hội HOPR, dự kiến ​​diễn ra vào quý 3 năm 2021, chủ sở hữu mã thông báo HOPR sẽ được bỏ phiếu liên quan tới việc mã hóa. Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ tiến hành trên hai mặt: xây dựng các hợp đồng thông minh cho Hiệp hội HOPR DAO và chạy các thử nghiệm quản trị xa hơn như Genesis DAO để xác định công cụ nào phù hợp với các loại quyết định quản trị mà Hiệp hội sẽ cần đưa ra.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến hàng nghìn người đã tham gia chặng đầu tiên của cuộc hành trình này. Chúng tôi mong muốn được gọi lại khả năng ra quyết định của bạn trong vòng vài tháng tới!

Tiến sĩ Sebastian Bürgel,

Người sáng lập HOPR

Trang web: https://www.hoprnet.org

Twitter: https://twitter.com/hoprnet

Telegram: Telegram: Contact @hoprnet

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hoprnet