HOPR DAO v0.1 Giai đoạn 3: Bỏ phiếu!

HOPR DAO v0.1 Giai đoạn 3: Bỏ phiếu!

image

Tiến sĩ Sebastian Bürgel

Ngày 24 tháng 5 · 5 phút đọc

CẬP NHẬT: Chúng tôi đã gặp lỗi trong lần kiểm tra cuối cùng khi Ảnh chụp nhanh không còn tính chính xác mã thông báo xHOPR và wxHOPR được lưu trữ trên Chuỗi xDAI. Với điều kiện tiên quyết là mọi người đều có quyền biểu quyết tương ứng với phần nắm giữ mã thông báo của mình nên chúng tôi sẽ hoãn cuộc bỏ phiếu thêm 24 tiếng nữa. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Thời gian cụ thể và số khối Ethereum trong bài đăng này đã được cập nhật lại.

Đây thực sự là một sự kiện quan trọng: cuộc bỏ phiếu trong thế giới thực đầu tiên sử dụng mã thông báo HOPR! Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra từ 8 giờ tối ngày 26 tháng 5 đến 8 giờ tối ngày 28 tháng 5 (giờ Việt Nam) . Khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, hãy truy cập vào trang Ảnh chụp nhanh số phiếu bầu và kết nối ví của bạn để tham gia. Bài đăng này sẽ giải thích làm thế nảo để biết mã báo HOPR của bạn đủ điều kiện để bỏ phiếu và cung cấp một số ngữ cảnh cho chủ đề và các đề xuất đã được chọn trong các vòng trước đó.

image

Trong tuần qua, các thành viên trong cộng đồng HOPR đã tranh luận và thảo luận trên diễn đàn để đưa ra các đề xuất nhằm giải quyết chủ đề bỏ phiếu DAO trong lần đầu tiên:

Làm thế nào để phân bố lại cặp thanh khoản DAI-HOPR trên Uniswap trong các sàn phi tập trung khác, sau giai đoạn 3_Farming theo tiêu chí của Genesis DAO trong buổi ra mắt mã HOPR ngày 24 tháng 2 vừa qua?

Chúng tôi đã thấy có hơn hai mươi đề xuất, trong đó mười đề xuất đã nhận được sáu chữ ký cần thiết để lọt vào giai đoạn trưng cầu dân ý.

Cuối tuần vừa qua, mọi người lại tập trung thảo luận trong diễn đàn để ký vào các đề xuất mà họ ủng hộ nhất.

Với tổng số 267 người đã tham gia vào cuộc thảo luận và bỏ phiếu trưng cầu dân ý và có 513 chữ ký đã được thu thập, như vậy mỗi người tham gia ký trung bình hai đề xuất. Có sáu (06) đề xuất thu hút hơn 40 người ủng hộ, nhưng cuối cùng chỉ có hai đề xuất thu thập được 54 chữ ký đại diện cho 20% ủng hộ. Theo các quy tắc của DAO , đề xuất có số người ủng hộ đứng ở vị trí thứ ba cũng sẽ được chấp nhận. Ba đề xuất này sẽ được chuyển sang giai đoạn cuối cùng: bỏ phiếu bằng mã thông báo HOPR!

Các đề xuất đủ điều kiện vào vòng bỏ phiếu là:

Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin chi tiết về từng đề xuất tại các liên kết và trên trang ảnh chụp nhanh biểu quyết khi cuộc bỏ phiếu cuối cùng được đưa ra trực tiếp.

Mọi chủ sở hữu mã thông báo HOPR giờ đây được khuyến khích tạo ra ảnh hưởng của mình vào đề xuất mà mình thích nhất (nói theo nghĩa bóng - cuộc bỏ phiếu diễn ra trên Snapshot, vì vậy nó không mất phí).

Không giống như các giai đoạn thảo luận và trưng cầu dân ý, trong đó mỗi thành viên diễn đàn có chính xác một phiếu bầu. Trong giai đoạn cuối cùng-giai đoạn bỏ phiếu, việc nắm giữ mã thông báo là vấn đề rất quan trọng. Chúng tôi sẽ thử nghiệm các cách khác nhau để tính toán chỉ số sức mạnh bỏ phiếu trong các cuộc bỏ phiếu trong tương lai, nhưng hiện tại chúng tôi đang sử dụng phương pháp đơn giản nhất: mỗi mã thông báo HOPR bạn nắm giữ có giá trị bằng một phiếu bầu.

Để bỏ phiếu, hãy truy cập trang Ảnh chụp nhanh sau khối Ethereum 12509582 (tại thời điểm viết bài, được lên lịch vào 7 giờ tối giờ Việt Nam ngày 26 tháng 5) và kết nối ví có mã thông báo HOPR của bạn.
image

Chọn chủ đề bỏ phiếu DAO. Ba đề xuất sẽ được thể hiện dưới dạng một lựa chọn. Chọn đề xuất mà bạn ủng hộ nhất và sau đó bỏ phiếu của bạn. Số lượng mã thông báo trong ví của bạn sẽ được tính toán và số lượng phiếu bầu đó sẽ được thêm vào đề xuất bạn chọn. Sau 48 giờ, đề xuất có nhiều mã thông báo nhất sẽ giành chiến thắng và được ban hành.

QUAN TRỌNG: Snapshot hoạt động bằng cách chụp nhanh tất cả các địa chỉ ví và số lượng token nắm giữ cho một khối cụ thể. Bất kỳ việc di chuyển mã thông báo nào xảy ra sau khối đó sẽ không được phản ánh trong việc tính phân phối phiếu bầu.

Ảnh chụp nhanh sẽ được thực hiện trong khối 12509840 . Điều này hiện được dự đoán sẽ xảy ra vào lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam ngày 26 tháng 5, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có mã thông báo HOPR trong ví mà bạn định bỏ phiếu vào lúc đó. Hãy nhớ rằng thời gian của khối có thể trôi đi một chút, vì vậy ảnh chụp nhanh trong thực tế có thể xảy ra trước hoặc sau 7 giờ tối.

Những ai có thể bình chọn?

Câu trả lời ngắn gọn là bất kỳ ai có mã thông báo HOPR đều được tham gia! Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng các mã thông báo của bạn ở đúng vị trí được liệt kê ngay sau đây.

Chúng tôi đang cố gắng cải thiện so với các dự án tiền điện tử khác, nơi các mã thông báo thường chỉ có thể được sử dụng để bỏ phiếu nếu chúng không nằm trong ví. Việc sử dụng mã thông báo như thế này là một cách phản tác dụng để điều hành quản trị, vì nó không khuyến khích mọi người thực sự sử dụng mã thông báo của mình hoặc hỗ trợ hệ sinh thái của mình bằng cách đặt cược (stake) hoặc cung cấp tính thanh khoản.

Vì thế, chúng tôi cải tiến phương thức để làm sao các mã thông báo HOPR có thể bỏ phiếu bất kể chúng ở dạng nào. Điều đó có nghĩa là HOPR trên ETH, cùng với xHOPR và wxHOPR được chuyển đổi trên Chuỗi xDAI đều có thể được sử dụng để bỏ phiếu. Các mã thông báo HOPR đang sử dụng để canh tác trong bể thanh khoản Uniswap cũng có thể bỏ phiếu bằng mã thông báo UNI-V2. Số bỏ phiếu được tính bằng cách lấy số lượng mã thông báo HOPR bạn sẽ nhận được nếu bạn gọi hàm removeLiquidity tại thời điểm chụp nhanh. Các mã thông báo bị khóa dưới dạng phần thưởng canh tác chưa được nhận sẽ KHÔNG được tính vào phiếu bầu, vì vậy nếu bạn muốn sử dụng những mã thông báo đó, bạn sẽ cần thu hoạch chúng trước khi Snapshot.

Bạn cần đảm bảo rằng các mã thông báo của mình nằm trong ví có chức năng ký, ví dụ như Metamask. Điều này có nghĩa bạn không thể sử dụng mã thông báo HOPR trên các sàn giao dịch tập trung để bỏ phiếu.

Điều này cũng có nghĩa là các mã thông báo HOPR đang nằm trong nút của bạn sẽ không thể được sử dụng để bỏ phiếu. Điều này là do bạn không thể đăng nhập bằng nút HOPR của mình và không có cách nào để trích xuất khóa cá nhân để thực hiện chức năng ký. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục điều này với các bản phát hành trong tương lai. Hiện tại, bạn sẽ cần sử dụng chức năng rút tiền để chuyển mã thông báo của mình đang giữ trong nút sang ví có chức năng ký.

Mỗi địa chỉ ví chỉ có thể bỏ phiếu cho một đề xuất. Trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch thử nghiệm bỏ phiếu được xếp hạng, vì vậy mọi người có thể bỏ phiếu cho một số đề xuất, các đề xuất này sẽ được xếp hạng theo thứ tự ưu tiên.

Bạn có thể chia phiếu bầu của mình cho nhiều đề xuất khác nhau, nhưng chỉ bằng cách tách mã thông báo HOPR của mình ra thành nhiều ví. Nếu bạn muốn làm điều này, bạn sẽ cần chuyển mã thông báo của mình trong khối 12509840 vào khoảng 7 giờ tối giờ Việt Nam, đó là lúc chúng tôi sẽ chụp nhanh để xác định quyền biểu quyết của mọi người.

Cảm ơn tất cả những người đã đóng góp ý kiến trong quá trình này cho đến nay. Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn với những gì đã và đang xảy ra. Chúng tôi mong muốn thực hiện bất kỳ đề xuất nào mà cộng đồng lựa chọn.

Sebastian Bürgel
Nhà sáng lập HOPR

Trang web: https://www.hoprnet.org

Twitter: https://twitter.com/hoprnet

Telegram: https://t.me/hoprnet

Diễn đàn: http://forum.hoprnet.org