Ra mắt bản JungFrau!

Sau gần một năm làm việc và thử nghiệm phát triển chăm chỉ, chúng tôi rất vui mừng được thông báo về bản phát hành công khai đầu tiên của giao thức HOPR: HOPR Jungfrau.

image

Chúng tôi bắt đầu bài viết này với một số cảnh báo, tuyên bố từ chối trách nhiệm và lưu ý. Những điều này là để bảo vệ bạn và Hiệp hội HOPR, vì vậy xin đừng lo lắng, nhưng hãy thực hiện chúng một cách nghiêm túc .

HOPR là công nghệ đang trong những ngày đầu phát triển, cực kỳ sơ khai nên bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng. Hiệp hội HOPR không có cách nào chịu trách nhiệm đối với các khoản tiền bị mất hoặc bị khóa khi sử dụng giao thức HOPR trong trạng thái hiện tại của nó.

Đầu tiên, CHỈ gửi wxHOPR đến địa chỉ nút của bạn . Nếu bạn gửi xHOPR hoặc HOPR đến địa chỉ nút của mình, chúng không thể được khôi phục tại thời điểm này. Chi tiết đầy đủ về cách chuyển HOPR và xHOPR thành wxHOPR được bao gồm sau trong bài đăng này.

Bạn có thể tìm thấy chương trình chuyển đổi mã thông báo wxHOPR tại đây: https://wrapper.hoprnet.org/
Thứ hai, vui lòng KHÔNG gửi nhiều hơn 10 wxHOPR tối thiểu vào nút của bạn tại thời điểm này . Jungfrau KHÔNG triển khai phần thưởng cho stake, vì vậy không có chương trình khuyến khích tài chính nào để có thêm wxHOPR trong nút của bạn và bạn sẽ có nguy cơ mất tiền của mình. Đặc biệt, nếu bạn mất quyền truy cập vào thư mục db, bạn sẽ không thể khôi phục nó và tiền của bạn sẽ bị khóa trong ví của bạn. Các hợp đồng thông minh kiểm soát các kênh thanh toán trong giao thức HOPR vẫn chưa được kiểm toán và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của chúng (bản thân các hợp đồng thông minh cho mã thông báo đã được kiểm toán đầy đủ).

Cuối cùng, xin vui lòng đọc và đánh giá cao tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ ở cuối bài đăng , từ các luật sư tuyệt vời của chúng tôi.

Với những điều đó, chúng ta có thể thảo luận về việc phát hành HOPR Jungfrau!

Nhận wxHOPR

Điều đầu tiên cần hiểu là các nút HOPR hiện đang chạy trên mã thông báo chuyển đổi của xHOPR (wxHOPR), một phiên bản được chuyển đổi của mã thông báo xHOPR hiện tại trên Chuỗi xDAI. wxHOPR là phiên bản duy nhất của mã thông báo bạn nên gửi đến nút của mình . Mã thông báo wxHOPR tồn tại vì phí gas trên mainnet Ethereum hiện đang rất đắt, nhưng các nút HOPR cần mã thông báo tương thích ERC-777 để chạy và xHOPR là mã thông báo ERC-677.

Quan trọng nhất là bạn là phải hiểu ba phiên bản của mã thông báo HOPR hiện đang tồn tại và mối quan hệ giữa chúng:

HOPR : Đây là mã thông báo ERC-777, sử dụng trên mạng chính Ethereum. Nó đã có trong Balancer LBP và hiện có trên Uniswap. HOPR hiện không thể được sử dụng trong các nút HOPR.

xHOPR : Đây là mã thông báo ERC-677 sử dụng trên xDAI. Nó có sẵn trong bản bán trước và có thể được chuyển đổi đến và đi từ HOPR thông qua Omnibridge. xHOPR hiện không thể được sử dụng trong các nút HOPR.

wxHOPR : Đây là mã thông báo ERC-777 tồn tại trên xDAI và wxHOPR hiện có thể được sử dụng trong các nút HOPR và thực sự là loại mã thông báo HOPR duy nhất mà bạn nên gửi đến nút HOPR của mình. Ngay cả khi đó, vui lòng không gửi nhiều hơn mức tối thiểu là 10. Mã thông báo wxHOPR được chuyển đổi từ xHOPR và có thể được chuyển đổi sang và từ xHOPR bằng ứng dụng qua trang web sau:https://wrapper.hoprnet.org/
image
Để chuyển đổi giữa HOPR và xHOPR, bạn nên đưa chúng qua Omnibridge, được tìm thấy tại: https://omni.xdaichain.com/
Có thể tìm thấy giải thích đầy đủ hơn về quy trình tại đây .

Để chuyển đổi giữa xHOPR và wxHOPR, bạn nên sử dụng chương trình có link sau: https://wrapper.hoprnet.org/

image
Chuyển ví của bạn sang xDAI Chain và nhấn “Connect Wallet”. Sau khi kết nối, hãy nhập số lượng xHOPR hoặc wxHOPR bạn muốn chuyển đổi, việc chuyển đổi này có giá trị cả hai chiều (xHOPR <->wxHOPR).

Hãy nhớ rằng : Chúng tôi khuyên bạn không nên gửi nhiều hơn 10 wxHOPR đến nút của bạn, vì hiện tại không có lợi ích gì bạn gửi nhiều hơn số tiền tối thiểu.

Tải xuống và chạy HOPR Jungfrau

Để bắt đầu với HOPR Jungfrau, hãy truy cập https://docs.hoprnet.org/en/latest/src/install-hoprd/index.html
Nếu bạn đang làm theo hướng dẫn cài đặt tập lệnh, bạn cần nhập “1.70. 8 ”khi bạn được nhắc nhập phiên bản bạn muốn cài đặt.
image
Xin lưu ý rằng tài liệu của chúng tôi đang được hoàn thiện rất nhiều và sẽ được chỉnh sửa đáng kể trong những tuần và tháng tới. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi nào, vui lòng hỏi Đại sứ trong Kênh Telegram của chúng tôi.

Nếu bạn có nút AVADO, hàm băm IPFS là / ipfs / QmTh7VJJVourUMx2GiQdHeSjjb7CoUSMQBADftTZbAvHvV

Bạn cũng có thể sử dụng liên kết trình cài đặt: http: //my.avado/#/installerCo//ipfs/QmTh7USVJJVADHeUMx2GiQbd7TZM

Sử dụng HOPR Jungfrau

Nếu bạn đã quen thuộc với các bản phát hành HOPRD lần trước, bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi sử dụng bản phát hành Jungfrau của chúng tôi. Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý:

Bạn cần nạp tiền cho nút của mình bằng xDAI cũng như tối thiểu 10 wxHOPR. (Một lần nữa, chúng tôi không khuyên bạn nên nạp tiền cho nút của bạn nhiều hơn mức tối thiểu tại thời điểm này.)

Nếu bạn gửi mã thông báo đến nút của mình, bạn không nên xóa hoặc ghi đè thư mục db mà nút của bạn tạo. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ mất quyền truy cập vào khóa cá nhân và khả năng rút tiền của mình. Cài đặt phiên bản mới của nút của bạn sẽ tạo một địa chỉ mới và xóa thư mục này, vì vậy đừng làm điều này trừ khi bạn đã sao lưu hoặc rút mã thông báo của mình.

Nút của bạn sẽ không tự động mở các kênh thanh toán. Hành vi này được đặt ở trạng thái bị động. Bạn có thể đặt tùy chọn này “”thành quảng cáo”” để bật tính năng tự động mở, nhưng lưu ý rằng điều này sẽ khóa tiền trong các kênh đó. Nút của bạn sẽ tiếp tục tự động mở các kênh và khóa wxHOPR cho đến khi hết tiền hoặc khi có năm kênh mở.

Điều rất quan trọng cần lưu ý là nút của bạn có khả năng tự động hoàn thành các giao dịch và các rủi ro tài chính sẽ liên quan đến điều này.

Giao dịch tự động và các rủi ro liên quan của chúng!

Hầu hết các ứng dụng phi tập trung yêu cầu chữ ký từ khóa của bạn để có thể thực hiện các hoạt động trên blockchain. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng chỉ bạn mới có thể ủy quyền các giao dịch trên tài sản của mình, đồng thời cho phép bất kỳ ai tham gia vào hệ sinh thái web3. Khái niệm không được phép là rất quan trọng ở đây, vì không cần có bất cứ cơ quan hay đoàn thể nào cần thiết để bạn hoặc bất kỳ ai tham gia vào mạng Ethereum. Bạn chỉ cần một khóa riêng tư để bắt đầu các giao dịch được kết nối với một địa chỉ Ethereum cụ thể.

Vậy làm thế nào để các giao dịch tự động có thể xảy ra trong HOPR? Khi khởi động, chúng tôi tạo một khóa cá nhân trong nút HOPR của bạn ( xem mã tại đây ) mà nút HOPR có quyền truy cập và sử dụng để ký và phát các giao dịch thay mặt bạn. Bằng cách này, nút của bạn có thể tương tác với các nút khác trên mạng, mở các kênh thanh toán cho họ và đóng các nút này khi cần.

Những rủi ro liên quan đến cách tiếp cận này là gì? Chắc chắn là tiền để trả các chi phí trên mạng!

Trong mạng Ethereum, phí gas đã tăng đến mức các giao dịch đơn giản có thể tốn rất nhiều tiền. Dựa trên các testnet trước đây của chúng tôi, các hoạt động quan trọng nhất đối với nút HOPR có các chi phí sau:

openChannels - ~ 40.000 Gas

redeemTickets - ~ 80.000 Gas

initiateChannelClosure - ~ 40.000 Gas

claimChannelClosure - ~ 200.000 Gas

Điều này có nghĩa là để thanh toán một vé HOPR duy nhất, hiện có giá trị 0,001 mã thông báo HOPR, sẽ tốn khoảng 0,036 ETH tiền gas với giá gas 100 Gwei để thực hiện các giao dịch này. Theo giá thị trường hiện tại, con số này tương đương với hơn $ 50 USD. Nếu điều đó chưa đủ tệ, ở mức giá gas cao nhất (ví dụ: 300-400 Gwei), điều này có thể có nghĩa là hơn 200 đô la Mỹ chỉ để nhận được nút HOPR của bạn để giải quyết một giao dịch. Điều này không chỉ không bền vững mà còn có rủi ro cao đối với người dùng, đặc biệt là khi nhiều quyết định trong số này được tự động hóa.

Trong suốt quá trình testnet của chúng tôi, chúng tôi đã liên tục cân nhắc các chi phí kinh tế này như một phần của quá trình phát triển giao thức. Trong suốt mùa hè năm 2020, chi phí hoạt động tương tự chỉ bằng một phần năm giá thị trường hiện tại, điều mà chúng tôi có thể tranh luận là sẽ không hiệu quả nhưng không phải là trở ngại. Ngày nay, giá gas làm cho mạng Ethereum có tính thanh khoản cao nhất về giá trị gia tăng, nhưng là một trong những mạng có rào cản gia nhập cao nhất về mặt chi phí.

Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi từ các testnet trước đây đã được trả bằng các bằng chứng xác thực. Sau khi tranh luận và thấy những chi phí gas này ảnh hưởng đến số lượng người dùng của chúng tôi khi tham gia Nhóm khởi động thanh khoản (LBP) trong quá trình ra mắt mã thông báo, rõ ràng là Jungfrau sẽ phải được khởi chạy trong một mạng mà chi phí kinh tế của việc chỉ tạo một giao dịch sẽ không làm tổn thương người dùng cuối. Rốt cuộc, blockchain cũng chỉ là một phương tiện để kết thúc và đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật của giao thức là mục tiêu chính của chúng tôi . Do đó, mã thông báo wxHOPR đã được sinh ra và chúng tôi đã quyết định sử dụng chuỗi xDAI làm nền tảng để giải quyết các khoản thanh toán cho các nút HOPR, ít nhất là trong vài tháng tới trong khi chúng tôi tiếp tục thử nghiệm và làm việc để triển khai các tính năng như stake và cover traffic .

Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thành tính năng stake trong mạng HOPR. Hiệp hội HOPR sẽ tiếp tục phát triển giao thức HOPR, đảm bảo số tiền của các nút và quyền riêng tư của người dùng được quan tâm.

Kết thúc

Hôm nay là một ngày phẩn khích của Hiệp hội HOPR. HOPR Jungfrau là ví dụ đầu tiên của một mạng lưới bảo mật đầu tiên về quyền riêng tư, được khuyến khích và có tính phi tập trung. Những người có sở thích và nhà nghiên cứu được hoan nghênh sử dụng phần mềm để tìm ra những yếu tố mà chúng tôi cần cải thiện hơn. và Hiệp hội HOPR sẽ tiến hành tài trợ cho việc phát triển các ứng dụng, tiền thưởng và các nhiệm vụ khác trên mạng.

Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về các bước tiếp theo của giao thức và lộ trình sơ bộ về các tính năng sắp tới. Một trong những ưu đãi quan trọng nhất của chúng tôi, bao gồm lưu lượng truy cập_cover traffic, sẽ làm tăng các mã thông báo HOPR đến các nút HOPR được kết nối với mạng, cung cấp cả quyền riêng tư về siêu dữ liệu và phần thưởng cho những người chạy nút. Chúng tôi cũng sẽ thông báo thêm thông tin về các ưu đãi khai thác thanh khoản trên Uniswap và tiền thưởng khi tìm được các lỗi xảy ra trên mạng HOPR của chúng tôi cho vấn đề bảo mật mạng bằng cách khóa mã thông báo HOPR trong các nút cụ thể trong mạng. Cảm ơn bạn đã theo dõi và đồng hành cùng giao thức HOPR, chúng tôi mong muốn có bạn trong suốt chặng đường còn lại của chúng tôi.

Jose Aguinaga
HOPR Trưởng phòng Kỹ thuật

HOPR Jungfrau Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý đầy đủ.

Bằng cách sử dụng giao thức phần mềm HOPR hoặc truy cập mạng HOPR, bạn xác nhận rằng giao thức phần mềm HOPR đã được phát hành theo Giấy phép GNU General Pulic License phiên bản số 3:

Giao thức phần mềm HOPR và mạng HOPR được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” và các nhà phát triển cũng như Hiệp hội HOPR từ chối tất cả các bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, và các nhà phát triển cũng như Hiệp hội HOPR từ chối đặc biệt tất cả bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm, và tất cả các bảo đảm phát sinh từ quá trình giao dịch, sử dụng hoặc thực hành thương mại. Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, các nhà phát triển và Hiệp hội HOPR không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào rằng giao thức phần mềm HOPR và mạng HOPR, hoặc bất kỳ phần mềm liên quan nào khác hoặc kết quả của việc sử dụng chúng, sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, hoạt động không bị gián đoạn, đạt được bất kỳ kết quả dự kiến, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, hệ thống hoặc các dịch vụ khác, hoặc an toàn, chính xác, hoàn chỉnh, không có mã độc hại hoặc không có lỗi.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép: trong mọi trường hợp, nhà phát triển và Hiệp hội HOPR hoặc bất kỳ bên liên quan nào sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, trừng phạt, nâng cao hoặc mẫu mực nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nơi liên quan đến mất doanh thu, thu nhập hoặc lợi nhuận, mất việc sử dụng hoặc dữ liệu, hoặc thiệt hại do gián đoạn kinh doanh hoặc giảm giá trị) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng giao thức phần mềm HOPR hoặc mạng HOPR, bất kể hình thức hành động, cho dù dựa trên hợp đồng, sai phạm (bao gồm, nhưng không giới hạn, sơ suất đơn giản, cho dù chủ động, bị động hay bị áp đặt), hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác (ngay cả khi bên đó đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại đó và bất kể những thiệt hại đó có thể lường trước được hay không).

Ý định để sử dụng các giao thức phần mềm HOPR và mạng HOPR là mới và chưa được thử nghiệm. Bạn hiểu bản chất rủi ro cao của việc sử dụng giao thức phần mềm HOPR và mạng HOPR và có khả năng chịu toàn bộ tổn thất hoặc giảm giá trị (có khi là tới 0) của các mã thông báo mật mã bạn đang sử dụng liên quan đến giao thức phần mềm HOPR và Mạng HOPR.