Thử nghiệm HOPR DAO lần 1: Phân bố thanh khoản trên sàn phi tập trung

Thử nghiệm HOPR DAO lần 1: Phân bố thanh khoản trên sàn phi tập trung

image

Rik Krieger
May 14 · 6 min read

HOPR DAO v0.1 chính thức ra mắt hôm nay với bản quản trị thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi!

Để đưa ra một chủ đề thú vị nào đó cho cuộc bỏ phiếu quản trị tiếp theo, điều quan trọng nhất là phải chọn một chủ đề mà được cộng đồng chú ý quan tâm nhất và có thể có toàn quyền kiểm soát kết quả.

Ví dụ: mặc dù có rất nhiều, rất nhiều (NHIỀU) cuộc chủ đề nhắc tới “Wen Binance?”, Đó không phải là chủ đề thích hợp cho cuộc thảo luận này. Không có cơ chế nào mà DAO có thể thương lượng với các sàn giao dịch tập trung hoặc phải trả một chi phí đắt đỏ để niêm yết trên sàn giao dịch của họ. Nhưng cuối cùng, quyền quyết định niêm yết hay không lại nằm ở các sàn giao dịch, vì vậy không có gì đảm bảo rằng các đề xuất này có thể được thực hiện.

image

Der Rheinfall, bể thanh khoản lớn nhất cung cấp cho Thụy Sĩ …

Và yêu cầu phổ biến tiếp theo mà chúng tôi nhận được là bổ sung tính thanh khoản cho toàn bộ các sàn giao dịch phi tập trung, từ PancakeSwap đến HoneySwap cho đến những sàn mà chúng tôi thậm chí chưa từng nghe đến! Và đây là một chủ đề hoàn hảo cho việc quản trị cộng đồng: đó là điều mà cộng đồng muốn, bạn gần như chắc chắn sẽ đưa ra quyết định tốt hơn chúng tôi tự làm và nó thực sự cần phải được thực hiện.

Vì vậy, không cần phải nói thêm, Chủ đề bình chọn DAO tháng 5 năm 2021 là:

Làm thế nào để các khoản tiền trong nhóm Uniswap DAI-HOPR, được Genesis DAO cung cấp thanh khoản ở đó sau khi ra mắt HOPR, được phân phối giữa các sàn giao dịch phi tập trung?

Thời gian thảo luận sẽ được kéo dài một tuần và mở ngay trong diễn đàn. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào chủ đề này một cách vội vàng. Sau đây là một số bối cảnh ngắn gọn cho chủ đề bỏ phiếu, những gì bạn có thể muốn xem xét và lưu ý về những gì để tạo nên một đề xuất hợp lệ.

Nguồn gốc vấn đề

Một số bối cảnh: Cuộc bỏ phiếu Genesis DAO ban đầu chỉ bao gồm thủ tục ra mắt và không đưa ra nhiều suy nghĩ về trung hạn. Điều này là tốt, vì điều quan trọng là các quyết định quản trị phải vừa đủ để tránh trở nên mất kiểm soát. Đề xuất ban đầu là cung cấp tính thanh khoản

Đợt ra mắt mã HOPR đã thành công, với 17,955,067 DAI và 18,016,003 mã thông báo HOPR được bán trên bể thanh khoản Balancer. Genesis DAO sau đó đã chuyển các khoản tiền này sang Uniswap, nhận được 17,985,508 mã thông báo thanh khoản UNI-V2 để trao đổi . Tại thời điểm viết bài, những mã thông báo này trị giá 26 triệu đô la, vì vậy có rất nhiều người đang canh tác tại đây.

Điều này đã chứng minh một quyết định rất tốt sau khi ra mắt, nhưng bây giờ đã đến lúc sử dụng những khoản tiền đó một cách tối ưu và hiệu quả hơn. Trang trại HOPR đang phát triển từ sức mạnh này sang sức mạnh khác, vì vậy việc chuyển tiền ra khỏi Uniswap sẽ không khiến mã thông báo bị ảnh hưởng.

Vì vậy, đó là một quyết định di chuyển thanh khoản, một việc khác là tìm ra một phân phối tối ưu.

Chúng ta nên chuyển sang những sàn phi tập trung nào? Trên những mạng nào? Những cặp mã thông báo nào nên được đảm bảo? Cách phân phối như thế nào?

Đó là những gì bạn sẽ cần phải quyết định.

Giai đoạn 1: Thảo luận (từ 14/5 – 21/5)

Với việc công bố chủ đề, giai đoạn thảo luận hiện đang mở. Trong tuần tới tại diễn đàn, một cuộc thảo luận sẽ được tổ chức để đưa ra các đề xuất của cộng đồng về cách tiến hành. Vui lòng báo hiệu sự ủng hộ của bạn cho các bài đăng và chủ đề bằng cách sử dụng chức năng “thích”. Khi bạn đã sẵn sàng đưa ra đề xuất, hãy tạo một bài đăng mới trong danh mục phụ đề xuất dành riêng, nơi người kiểm duyệt có thể thảo luận và đánh giá thêm về tính hợp lệ của nó.

Đề xuất các yêu cầu

Ngoài các yêu cầu về tính hợp lệ theo tiêu chuẩn được nêu trong blog quy tắc DAO, các đề xuất cho chủ đề này phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Chỉ có thể phân phối lại tiền cho các sàn giao dịch phi tập trung được liệt kê trên Coingecko với khối lượng giao dịch trung bình trong 24h ít nhất là 1 triệu đô la như tính từ ngày 5 tháng 5.

  • Các đề xuất có thể phân phối tính thanh khoản trên tối đa năm sàn giao dịch, nhưng tất cả các sàn giao dịch trên chuỗi mạng nào phải được chỉ định rõ ràng.

  • Đối với mỗi sàn giao dịch phi tập trung, đề xuất phải chỉ định (các) cặp mã thông báo dự định cùng với số lượng thanh khoản được đưa vào đó.

  • Nếu một sàn giao dịch phi tập trung có các tham số bổ sung (ví dụ: trọng số mã thông báo), chúng phải được chỉ định nêu ra.

  • TẤT CẢ thanh khoản phải được phân phối lại. Nếu bạn muốn đề xuất để lại một phần thanh khoản để lại vị trí sàn hiện tại của nó, thì bạn phải chỉ ra cho rõ ràng.

  • Các đề xuất phải mô tả việc phân phối lại theo kế hoạch dưới dạng tỷ lệ phần trăm, không phải số lượng thô.

Kiểm duyệt

Cuộc thảo luận sẽ được kiểm duyệt như đã giải thích trong các quy tắc của DAO .

Nếu các đề xuất nào phá vỡ các quy tắc cốt lõi của cuộc thảo luận (ví dụ: cố gắng chuyển tiền đến bất kỳ nơi nào khác ngoài sàn giao dịch phi tập trung) sẽ được đánh dấu là KHÔNG HỢP LỆ.

Các đề xuất không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này (ví dụ: không phân bổ toàn bộ 100% thanh khoản) sẽ được người kiểm duyệt đánh dấu là CHƯA HOÀN THÀNH, cùng với giải thích về những thông tin còn thiếu.

Nói chung, mục đích là đạt được một đề xuất có thể được thực hiện mà không yêu cầu bất cứ quyết đình nào từ Hiệp hội HOPR. Chúng tôi đánh giá cao những đề xuất không hoàn thiện chứ không phải các đề xuất chỉ định từng bước một. Ví dụ: nếu một đề xuất yêu cầu chuyển thanh khoản sang một sàn giao dịch trên một chuỗi khác, thì sẽ hợp lý nếu bạn bỏ qua các bước liên quan đến việc hoán đổi mã thông báo sang chuỗi mới đó (Hiệp hội HOPR chỉ đơn giản là thử và tối ưu hóa cho lộ trình hoán đổi rẻ nhất). Nhưng các đề xuất yêu cầu Hiệp hội HOPR phải thực hiện các lựa chọn sẽ được đánh dấu là chưa hoàn thành.

Giai đoạn 2: Trưng cầu dân ý (21/5 - 23/5)

Sau một tuần thảo luận, bạn không thể đưa ra đề xuất mới được nữa. Tất cả các đề xuất hợp lệ sẽ được người kiểm duyệt đánh dấu và đưa ra cộng đồng trong giai đoạn trưng cầu dân ý. Bạn có thể báo hiệu sự ủng hộ của mình cho một đề xuất bằng cách “ký tên” vào đề xuất đó. (Các thử nghiệm trong tương lai sẽ có chức năng ký hiệu chuyên dụng. Đối với thử nghiệm này, chỉ cần thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với đề xuất bằng cách “”thích” nó, giống như bất kỳ bài đăng nào trên diễn đàn khác.)

Sau 48 giờ, mọi đề xuất đã nhận được sự ủng hộ từ 20% diễn đàn DAO những người tham gia sẽ chuyển sang giai đoạn bỏ phiếu. Nếu ít hơn ba đề xuất nhận được 20% ủng hộ, ba đề xuất hàng đầu sẽ chuyển sang giai đoạn bỏ phiếu. Tất cả các đề xuất khác sẽ bị từ chối.

Giai đoạn 3: Bình chọn (25/5 - 27/5)

Các đề xuất chiến thắng từ giai đoạn trưng cầu dân ý sẽ được đưa lên Snapshot trong 48 giờ. Mọi chủ sở hữu mã thông báo HOPR sẽ có thể báo hiệu sự ủng hộ của họ đối với đề xuất ưa thích của họ. Phiếu bầu sẽ được phân bổ trên cơ sở một mã thông báo tương ứng với một phiếu bầu. Kho bạc của Hiệp hội HOPR sẽ không bỏ phiếu, cũng như các mã thông báo của các nhà đầu tư ban đầu hoặc các mã thông báo thuộc nhóm HOPR.

Mọi người sẽ có thể bỏ phiếu, bất kể mã thông báo HOPR của họ được giữ ở đâu. Điều này bao gồm xHOPR, wxHOPR và HOPR bị khóa dưới dạng UNI-V2 trong Uniswap hoặc HOPR Farm.

Vào cuối thời gian biểu quyết, đề xuất có nhiều phiếu bầu nhất sẽ được chấp nhận và ban hành.

Dòng thời gian đầy đủ

Tiến trình đầy đủ cho quá trình thử nghiệm như sau:

  • Giai đoạn 1: Thảo luận từ 14/5 - 21/5

  • Giai đoạn 2: Trưng cầu dân ý từ 21/5 - 23/5

  • (48 giờ để thiết lập Ảnh chụp nhanh)

  • Giai đoạn 3: Bình chọn từ ngày 25/5 -27/5

Tất cả các giai đoạn bắt đầu và kết thúc lúc 2 giờ chiều CET (từ là 20h tối giờ Việt Nam). Các bài đăng trên blog riêng biệt giải thích chi tiết hơn về giai đoạn 2 và 3 sẽ được xuất bản vào tuần tới.

Dòng thời gian quá trình thử nghiệm DAO

Ưu đãi lên đến 50.000 HOPR

Khoảng thời gian thảo luận cho cuộc bỏ phiếu này đang được khuyến khích với phần thưởng tối đa 50.000 mã thông báo HOPR. Mục tiêu của việc này là khuyến khích các thảo luận tích cực, mang tính xây dựng. Những bình luận tầm thường không tạo thêm giá trị, tin nhắn rác hoặc tin nhắn bot sẽ bị kiểm duyệt gắt gao và sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Để giữ mọi người tập trung vào công việc quản trị thực tế, thay vì chỉ đơn giản là cố gắng chơi trò chơi của hệ thống khuyến khích phần thưởng. Phương pháp phân phối các phần thưởng ưu đãi sẽ không được tiết lộ cho đến sau cuộc bỏ phiếu.

Tuy nhiên, để đảm bảo hệ thống công bằng, thuật toán phân phối các ưu đãi đã được viết trước và ký bằng mật mã. Bằng cách này, chúng tôi có thể đảm bảo rằng hệ thống phần thưởng khuyến khích không bị thay đổi hoặc được tạo ra dựa trên kết quả của cuộc thảo luận.

Chúng tôi hy vọng bạn cũng hào hứng với bước tiếp theo này trong hành trình quản trị của chúng tôi như chính chúng tôi vậy! Diễn đàn hiện đang mở để thảo luận và cuộc bỏ phiếu cho tất cả chủ sở hữu mã thông báo sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều CET (20h tối giờ Việt Nam) vào ngày 27 tháng 5.

Sebastian Bürgel & Rik Krieger

Nhóm sáng lập HOPR

Trang web: https://www.hoprnet.org

Twitter: https://twitter.com/hoprnet

Telegram: Telegram: Contact @hoprnet

Diễn đàn: http://forum.hoprnet.org